1399/8/5 دوشنبه مسئول کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان خبر داد: پوسترهای آموزشی در بخش کودک کتابخانه اعتمادیه نصب شد مسئول کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان از خرید پوسترهای آموزشی با موضوعات گوناگون و نصب آنها در بخش کودک کتابخانه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، فاطمه رستگاری، مسئول کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان اظهار کرد: انواع  پوسترهای آموزشی با موضوعات گوناگون از جمله بدن شناسی، طبیعت شناسی، کهکشان و... خریداری و در بخش کودک کتابخانه به منظور آشنایی هرچه بیشتر اعضا نسب شده است.
وی افزود: از انجا که  یکی از وظایف کتابخانه‌ها، ارایه و در دسترس قرار دادن منابع و رسانه‌های آموزشی  تعریف شده است بنابراین پوستر به عنوان  یک رسانه غیر پروژکتوری، دیداری، چاپی و ترسیمی  که در زمینه‌های مختلف به خصوص آموزش به کودکان بکار می رود تهیه شده و در کتابخانه نصب شده است.
رستگاری تصریح کرد: از اداره شهرستان همدان کمال قدردانی را بابت حمایت‌هایشان از ایده‌ها و خلاقیت‌های کتابخانه اعتمادیه داریم.
 
 [PageVisit]