1399/7/3 پنجشنبه مسئول کتابخانه شهید مطهری فامنین خبر داد: اهدای 110 جلد کتاب به کتابخانه شهید مطهری مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری از اهدای 110 جلد کتاب توسط یک نویسنده و خیر به این کتابخانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان همدان،علی اکبر ربانی مسئول کتابخانه شهید مطهری شهرستان فامنین گفت: 110 جلد کتاب به این کتابخانه اهدا شد.
ربانی گفت: عظیم سرو دلیر، نویسنده و شاعر برای غنای بیشتر کتابخانه شهید مطهری و کمک به فرهنگ مطالعه تعداد 110 جلد کتاب که تعدادی از کتاب ها از تالیفات خود ایشان بود به این کتابخانه اهدا کرد.
گفتنی است عظیم سرودلیر  بومی شهرستان فامنین بوده و هم اکنون در شهر مقدس مشهد ساکن است.
 [PageVisit]