1399/6/13 پنجشنبه کتابخانه عمومی مرکز همایش‌های قرآنی برگزار کرد: نشست مجازی کتابخوان با موضوع « شناخت عاشورا » نشست مجازی کتابخوان با موضوع «شناخت عاشورا» در شهرستان همدان و توسط کتابخانه عمومی مرکز همایش‌های قرآنی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، نشست مجازی کتابخوان با موضوع «شناخت عاشورا» در صفحه مجازی کتابخانه عمومی مرکز همایش‌های قرآنی همدان (publiclib-ccq)  شبکه اجتماعی اینستاکرام  چهارم شهریور ماه برابر با (پنجم محرم الحرام ) برگزار شد.
این برنامه با مشارکت کتابخانه فرهنگیان، شهید خضریان، اعتمادیه و مرکز همایش های قرآنی شهرستان همدان انجام گرفت.
در این نشست محسن نجفی خواه مسئول کتابخانه فرهنگیان به معرفی کتاب (حماسه حسینی استاد شهید مطهری)؛ معصومه محمدی هژیر مسئول کتابخانه شهید خضریان کتاب (پدر، عشق و پسر اثر استاد سید مهدی شجاعی)؛ فاطمه رستگاری مسئول کتابخانه اعتمادیه همدان،کتاب (حسینی باش تالیف سید علی ابوسعیده موسوی) و منیره رنجبران مسئول کتابخانه مرکز همایش های قرآنی به ارائه کتاب (هفت شهر عشق تالیف حجت ااسلام خدامیان) پرداختند.
 [PageVisit]