1399/6/11 سه‌شنبه مسئول کتابخانه عمومی فرهنگیان شهر همدان خبر داد: مجموعه سازی نخستین اولویت کتابخانه فرهنگیان در بهبود کارکرد کتابخانه است مسئول کتابخانه‌ عمومی فرهنگیان همدان با بیان اینکه مجموعه‌سازی نخستین رکن کتابداری و اطلاع رسانی است افزود: زیرا سایر فعالیت‌های کتابخانه‌ای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم پس از مجموعه سازی شروع می‌شود و دو رکن دیگر کتابخانه یعنی سازماندهی و اشاعه اطلاعات به شدت متاثر از آن است

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان، محسن نجفی‌خواه، مسئول کتابخانه عمومی فرهنگیان همدان اظهار داشت: به جز خرید، از مهم ترین روش های تأمین منابع اطلاعاتی کتابخانه می توان از اهدا کتاب  نام برد. بنابراین طبق سند راهبردی کتابخانه فرهنگیان، ما به دنبال غنی سازی منابع از طریق فرایند اهدا کتاب برای افزایش استقبال اعضا و همچنین بهبود کارکرد کتابخانه هستیم.

وی  با بیان اینکه در سال 1399 بالغ بر 500 نسخه کتاب اهدایی توسط کتابخانه عمومی فرهنگیان دریافت و استعلام شد اظهار داشت:  از مجموع کتاب‌های استعلامی، 250 نسخه جهت جانمایی در کتابخانه با موضوعات ( ادبیات، دین، کمک درسی، روانشناسی و ...) انتخاب و مابقی به منظور استفاده در سایر کتابخانه‌ها به واحد مبادلات ارسال شد.

مسئول کتابخانه عمومی فرهنگیان شهر همدان با بیان اینکه مجموعه‌سازی نخستین رکن کتابداری و اطلاع رسانی است افزود: زیرا سایر فعالیت‌های کتابخانه‌ای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم پس از مجموعه سازی شروع می‌شود و دو رکن دیگر کتابخانه یعنی سازماندهی و اشاعه اطلاعات به شدت متاثر از آن است{1}.

در پایان نجفی خواه  خاطرنشان کرد:  با برنامه ریزی، می توان منابع کتابخانه را به شیوه‌ای گردآوری کرد که نه تنها نیازهای فوری استفاده کنندگان بر آورده شوند، بلکه مجموعه ای منسجم و معتبر فراهم آید که به کمک آن و بر پایه  اهداف و خدمات پیش بینی شده، در سال‌های  بعد هم بتوانیم پاسخگوی اعضا باشیم.

{1}محسنی، حمید؛ کلیات مجموعه سازی و انتخاب. تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۵.

 [PageVisit]