1399/3/28 چهارشنبه به همت کتابداران ملایر؛ نشست مجازی کتابخوان شهرستان ملایر برگزار شد به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر نشست مجازی کتابخوان نماز در ملایر برگزار شد.

ه گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، نشست مجازی کتابخوان با موضوع نماز به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر در صفحه کتابخوان همدان (ketabkhan_hamedan) در شبکه اجتماعی اینستاگرام برگزار شد.

در این نشست سعیده موسی‌زاده، کتابدار، کتاب «قرآن و نماز»؛ سمیه قربانی، کتابدار، «کتاب پرتوی از اسرار نماز»؛ فرشته دولتی، کتابدار، کتاب « 114 نکته از قرآن کریم درباره نماز»؛ بهارک بختیاری، کتابدار، کتاب «رازهای نماز»؛  مریم هنرجو، کتابدار، کتاب «نماز و تربیت» را معرفی کردند.

 [PageVisit]