1399/2/22 دوشنبه به همت کتابداران کتابخانه مرکزی همدان؛ نخستین نشست کتابخوان مجازی با محوریت منابع جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد به همت کتابداران کتابخانه مرکزی همدان، نشست کتابخوان با معرفی منابع دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، به همت کتابداران کتابخانه مرکزی همدان، نخستین نشست کتابخوان به صورت مجازی با محوریت منابع جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

در این نشست هر یک از اعضا و کتابداران به معرفی و خوانش یکی از منابع جشنواره کتابخوانی رضوی پرداختند. لیلا عبهری، نویسنده و عضو فعال کتابخانه مرکزی همدان به معرفی کتاب «بر مدار آفتاب» از منابع بخش بزرگسال پرداخت. کیانا دینی و علی قهرمانی، از اعضای نوجوان کتابخانه مرکزی همدان نیز به ترتیب به معرفی کتاب‌های «ستاره من» و «مژده گل» پرداختند و در نهایت مرضیه خوشبخت، کتابدار کتابخانه مرکزی کتاب «حضرت احمد بن موسی، شاهچراغ(ع)» را معرفی کرد.

https://www.iranpl.ir/news/22522/
 [PageVisit]