فهرست

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی شهرستان تویسرکان در هفته دوم تیر
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تویسرکان برنامه فرهنگی کتابخانه‌ها را در هفته دوم تیر به شرح زیر اعلام کرد:
 
ردیف برگزار کننده  برنامه زمان
1 کتابخانه عمومی عترت جمع خوانی 5 تیر
2 کتابخانه عمومی عترت نمایشگاه کتاب مجازی 6 تیر
3 کتابخانه عمومی عترت معرفی کتاب مجازی 7 تیر
4 کتابخانه عمومی عترت کاردستی مجازی 9 تیر
5 کتابخانه عمومی عترت قصه گویی مجازی 8 تیر
6 کتابخانه عمومی عترت خلاصه نويسی 10 تیر
7 کتابخانه عمومی رضی الدین آرتیمانی نمایشگاه کتاب 5 تیر
8 کتابخانه عمومی رضی الدین آرتیمانی معرفی نشریه و کتاب 6 تیر
9 کتابخانه عمومی رضی الدین آرتیمانی نشست کتابخوان 7 تیر
10 کتابخانه عمومی رضی الدین آرتیمانی قصه گویی 8 تیر