فهرست

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی شهرستان تویسرکان در هفته دوم خرداد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تویسرکان برنامه فرهنگی کتابخانه‌ها را در هفته دوم خرداد به شرح زیر اعلام کرد:
ردیف برگزار کننده برنامه زمان
1 باقرالعلوم(ع) سرکان معرفی کتاب  شنبه  مجازی 08/03/1400
2 باقرالعلوم(ع) سرکان معرفی مجازی  کتاب استان شناسی 09/03/1400
3 باقرالعلوم(ع) سرکان معرفی مجازی مجله دوشنبه 10/03/1400
4 باقرالعلوم(ع) سرکان معرفی کتاب سه شنبه  مجازی 11/03/1400
5 باقرالعلوم(ع) سرکان نشست کتابخوان با همکاری کتابخانه شهید صدوقی پنج شنبه 13/03/1400
6 رضی الدین آرتیمانی قصه گویی(فضای مجازی) 08/03/1400
7 رضی الدین آرتیمانی معرفی کتاب(فضای مجازی) 09/03/1400
8 رضی الدین آرتیمانی نشست کتابخوان(فضای مجازی) 10/03/1400
9 رضی الدین آرتیمانی معرفی نشریه(فضای مجازی) 11/03/1400
موعود لامیان معرفی متنی کتاب(فضای مجازی) 08/03/1400
موعود لامیان نمایشگاه کتاب(فضای مجازی) 09/03/1400
موعود لامیان معرفی نویسنده(فضای مجازی) 10/03/1400
بعثت سیدشهاب معرفی متنی کتاب(فضای مجازی) 08/03/1400
بعثت سیدشهاب معرفی نشریه(فضای مجازی) 09/03/1400
بعثت سیدشهاب نمایشگاه کتاب(فضای مجازی) 10/03/1400
بعثت سیدشهاب آموزش کاردستی(فضای مجازی) 11/03/1400
شهید صدوقی معرفی کتاب(فضای مجازی) 08/03/1400
شهید صدوقی قصه گویی(فضای مجازی) 09/03/1400
شهید صدوقی نمایشگاه کتاب(فضای مجازی) 10/03/1400
شهید صدوقی معرفی کتاب (فضای مجازی) 11/03/1400
شهید صدوقی نشست کتابخوان(فضای مجازی) 13/03/1400