فهرست

فراخوان

اخبار شهرستان‌ها

همزان با طرح ملی درخت یاری

غرس دو نهال به نام دو شخصیت برجسته شهرستان بهار در کتابخانه شهید باهنر

همزمان با طرح ملی درخت یاری غرس دو نهال مثمر به نام استاد غلامرضا بهاری شاعر بلندآوازه شهرستان و دکتر یوسف فضایی اندیشمند و نویسنده برجسته کشوری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، همزمان با طرح ملی درخت یاری غرس دو نهال مثمر به نام استاد غلامرضا بهاری شاعر بلندآوازه شهرستان و دکتر یوسف فضایی اندیشمند و نویسنده برجسته کشوری با حضور استاد علیرضا مجیدی خوشنویس برجسته ملی, معصومه فزونی رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و مهدی طراوتی توانا شاعر و نویسنده توانمند شهر بهار در محوطه کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار انجام شد.