فهرست

خدمات تحویل مدرک مجازی

از کتابدار بپرس

دسترسی به ۱۲۵ میلیون مقاله فارسی و لاتین در پایگاه اطلاعاتی megapaper به صورت رایگان در کتابخانه‌های عمومی

خدمتی دیگر از کتابخانه‌های عمومی استان همدان

دسترسی به ۱۲۵ میلیون مقاله فارسی و لاتین در پایگاه اطلاعاتی megapaper به صورت رایگان در کتابخانه‌های عمومی لطفا درخواست  دریافت منابع اطلاعاتی، موضوع یا عنوان درخواستی را به همراه نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه را به آدرس ایمیل شهرستان محل سکونت خود ارسال نمایید.

کتابخانه مرکزی همدان: rs.markazi@hamadanpl.ir
شهرستان همدان: rs.hamedan@hamadanpl.ir
شهرستان ملایر: rs.malayer@hamadanpl.ir
شهرستان نهاوند: rs.nahavand@hamadanpl.ir
شهرستان تویسرکان: rs.toyserkan@hamadanpl.ir
شهرستان بهار: rs.bahar@hamadanpl.ir
شهرستان اسدآباد: rs.asadAbad@hamadanpl.ir
شهرستان رزن: rs.razan@hamadanpl.ir
شهرستان درگزین: rs.dargazin@hamadanpl.ir
شهرستان فامنین: rs.famenin@hamadanpl.ir
شهرستان کبودراهنگ: rs.kabudarhang@hamadanpl.ir