نشانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان
شهر همدان - میدان فردوسی - بلوار شهید چیت سازیان - بلوار قلم - ساختمان کتابخانه مرکزی استان .
کد پستی : 6514699981
نشانی پست الکترونیک واحد روابط عمومی : p.r@hamadanpl.ir