1
1398/3/22 چهارشنبه مسئول کتابخانه عمومی مراد همتی میان‌آبه خبر داد؛ برگزاری مسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی در روستاهای همجوار فاقد کتابخانه مسئول کتابخانه عمومی مراد همتی میان‌آبه شهرستان نهاوند از برگزاری مسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی در روستاهای همجوار فاقد کتابخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان، مرتضی چاواری، مسئول کتابخانه عمومی مراد همتی میان آبه اظهار کرد:  حضور در روستاهای فاقد کتابخانه باعث ایجاد پویایی هر چه بیشتر جشنواره رضوی وهمچنین نهادینه شدن آن در بین مردم برای سال‌های آتی می‌شود.

وی افزود: این برنامه  باعث شده که افرادی که در روستا های همجوار هستند به عضویت کتابخانه روستا  مراد همتی تشویق شده و باعث پویاتر شدن کتابخانه‌های عمومی روستایی شوند.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 178