1398/4/20 پنجشنبه کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهرستان نهاوند: جشن کتابخوانی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه امیر المومنین نهاوند برگزار شد کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهرستان نهاوند گفت: به مناسبت دهه کرامت برنامه‌های متنوعی چون نشست کتابخوان، معرفی کتاب، قصه گویی، جمع خوانی کتاب و مسابقه کتابخوانی در کتابخانه عمومی امیرالمومنین نهاوند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، زهرا فریادرس، کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) اظهار کرد: به منظور آشنایی نسل جوان و نوجوانان با امامام و اهداف اصلی آفرینش انسان برنامه‌های فرهنگ به مناسبت دهه کرامت در این کتابخانه برگزار شد.

وی با بیان اینکه مراکز فرهنگی به ویژه کتابخانه‌های عمومی در شرایط فعلی وظیفه سنگینی در راهنمایی کردن جامعه به ویژه جوانان بر عهده دارند افزود: به همین منظور برای جذب جوانان به کتابخانه‌های جشنی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهرستان نهاوند برگزار شد.

کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهرستان نهاوند تصریح کرد: به همین مناسبت برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب، نشست کتابخوان، معرفی کتاب "فروغی از کوثر"، مسابقه کتابخوانی "دختران آفتاب"،جمع خوانی کتاب"چلچراغ شیراز"و قصه گویی از کتاب"رضا جان خوش آمدی"برگزار شد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 178