1398/4/18 سه‌شنبه در شورای اداری صورت گرفت؛ مسئول جدید حراست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان معرفی شد مهدی خوشخوان به عنوان مسئول جدید حراست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در شورای اداری این اداره کل با حضور مدیر کل حراست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، شورای اداری استان همدان با حضور «عباس نعمتی» مدیرکل حراست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، «اعتمادی» مدیرکل حراست استان همدان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.

در این نشست مدیرکل حراست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیشگیری را رویکرد اصلی حراست دانست و مهمترین سرمایه نهاد را نیروهای انسانی موجود عنوان کرد. وی همچنین بر آموزش کارکنان به عنوان یک اصلی که همواره مد نظر نظر است، تأکید کرد. نعمتی در ادامه سخنان خود طباطبایی را یکی از نیروهای ارزنده کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد.

اعتمادی مدیرکل حراست استان همدان نیز ولایت مداری و با انگیزگی را از اصول اصلی مسئولان حراست دانست  که باید فاقد گرایش‌های سیاسی و جناحی باشند. وی وجود آرامش در هر مجموعه‌ای را نتیجه عملکرد مطلوب حراست اعلام کرد. مدیرکل حراست استان همدان کارکنان را سرمایه‌های بزرگی دانست که باید از آنان حفاظت شود.

دکتر عاطفه زارعی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان  نقش حراست برای مدیر را بسیار حیاتی خواند که به عنوان یک مشاور به حساب می‌آید.

وی با تقدیر از خدمات علی‌اصغر طباطبایی، بر ادامه حضور ایشان در مقام مشاور مدیر کل تأکید کرد.

در پایان از خدمات علی‌اصغر طباطبایی در مقام مسؤول حراست اداره کل تقدیر و مهدی خوشخوان به عنوان مسؤول جدید حراست اداره کل معرفی شد.
مدیرکل حراست نهادکتابخانه‌های عمومی کشور پس از شورای اداری، از کتابخانه مرکزی همدان بازدید کرد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 192