فهرست

فراخوان

چندرسانه ای

همدان در گذر زمان (3) بررسی تاریخ معاصر همدان به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان و بخش همدان شناسی کتابخانه مرکزی؛ با حضور دکتر شهرام غفوری پژوهشگر تاریخ اجتماعی و مدرس دانشگاه و علی جهان پور محقق، نویسنده و همدان پژوه