فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار:

نشست ادبی یک کتاب،یک اسطوره برگزار شد

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار گفت: نشست ادبی یک کتاب، یک اسطوره اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار درمحل کتابخانه عمومی شهید باهنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، معصومه فزونی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار اظهار داشت: همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی  نشست ادبی" یک کتاب،یک اسطوره" با حضور دکتر محمد صفایی مسئول انجمن شاهنامه خوانی شهرستان و استاد زبان و ادبیات فارسی،حامد محقق شاعر ملی کودک و نوجوان،مهدی طراوتی توانا شاعر توانمند استان،حجت یحیوی شاعر برجسته استان،اسماعیل امانی شاعر پیشکسوت شهرستان بهار،آصف عباسی فرهنگی و دبیر بازنشسته ادبیات فارسی ودیگرصاحبان قلم و اندیشه بصورت مجازی درفضای اسکای روم درلینک زیر https://www.skyroom.online/ch/hamadanpl/bahar در محل کتابخانه عمومی شهیدباهنر برگزار شد.
دکتر محمد صفایی مسئول انجمن شاهنامه خوانی شهرستان بهارازوجوه اهمیت وبرتری شاهنامه البته ازنظرعلمی ازجمله شاهنامه و میتولوژی(اسطوره شناسی)، شاهنامه و تاریخ، شاهنامه  و فرهنگ اسلامی و... مورد بررسی  قرارداد و افزود: اهمیت شاهنامه برآفرینش واصلیترین  رکن هویت هرملت ریشه دراسطوره است وشاهنامه شامل سه بخش :اساطیری (از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی یاقهرمانی (از خیزش کاوه آهنگر تا کشته شدن رستم و فرمانروایی بهمن پسر اسفندیار) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشودن ایران به دست اعراب) می باشد.
درادامه حامد محقق شاعر ملی کودک و نوجوان افزود:هدف از شاهنامه وشاهنامه خوانی دربین کودکان ونوجوانان،حماسه پروری باحکمت و اخلاق است چون شاهنامه به عنوان یک اثر حماسی کامل، نکات اخلاقی فراوانی به چشم می خورد که   حکیم فرزانه توس، آنها را در لابلای داستانها و گاه در مقدمه داستانها از زبان خود و یا از زبان دیگر پهلوانان بیان داشته است.
در این نشست ادبی نمونه ای ازاشعاروغزلیات زیر سروده شد:
1- غزل زیرتوسط مهدی طراوتی توانا شاعر توانمند استان:
اگربهشت بسوزانی ام خیالی نیست،که عشق حاصل غم های احتمالیست
بیابه ساحت خورشیدهاسفربکنیم،علاج این شب تاریک بی خیالی نیست
صدای ناله من سمفونی بی تابیست،دل ازتوهیچ دم ازاضطراب خالی نیست...
2- غزل زیرتوسط اسماعیل امانی شاعر پیشکسوت شهرستان بهار:
عمراگرباشادگامی می گذشت،یه بهاری هم بودکم نبود
نی زشادی می سرودآهنگ ها،یه نشانی ازغم وماتم نبود
جمله دریک دل ویک دست بود،مهربانی درهم وبرهم نبود
کاروان باعشق می پیمودراه،مگرشیطان نفس راه همدم نبود
بودیاران غرق شادی وسرور،گرعداوت دردل آدم نبود
کاشکی شمشیرکینه می شکست،تاکه سوزسینه بی مرهم نبود...
3- غزل زیرتوسط آصف عباسی فرهنگی و دبیر بازنشسته ادبیات فارسی:
براین نامه برعمرهابگذرد،بخواندهرآنکس که داردخرد
بسی رنج بردم دراین سال سی،عجم زندگی کردم بدین پارسی
جهانی کرده ام ازسخن چون بهشت،ازاین بیش تخم سخن کس نگشت
چواین نامه آمد به بن،زمن روی گیتی شودپرسخن
نمیرم ازاین پس که من زنده ام،که تخم سخن راپراکنده ام...
در پایان از میهمانان این نشست، ازطرف اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهارتقدیر به عمل آمد.


 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ