فهرست

فراخوان

گزارش تصويری

ویژه برنامه «راویان بالندگی»، با تقدیر شاعر فقید همدانی و سه تن از شاعران و فعالان شعر انقلاب در همدان برگزار شد.