ملایر
1397/9/15 پنجشنبه بهارک بختیاری خبر داد: همکاری مدارس در نشست‌های کتابخوان و فعالیت‌های فرهنگی مسئول کتابخانه شهید بهشتی ملایر، از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی خبر داد و گفت: اکنون مدارس در نشست‌های کتابخوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه نقش بسزایی ایفا می کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان،بهارک بختیاری؛ مسئول کتابخانه شهید بهشتی ملایر، از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت بیست و ششمین  دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران  در جهت اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کتابخانه شهید بهشتی ملایر خبر داد.

بختیاری عنوان‌کرد: در هفته کتاب امسال تعامل خوبی بامدارس در جهت تشویق و ترغیب دانش‌آموزان و کودکان به مطالعه صورت گرفت که امیدواریم شاهد نتایج خوب این ارتباط با مدارس باشیم.

 وی از برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای با همکاری مدارس خبر داد و افزود: اکنون مدارس در نشست‌های کتابخوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه نقش بسزایی ایفا می کنند.

همچنین سکینه تاجوک کتابدار کتابخانه‌های عمومی شهید بهشتی، نیز از برگزاری نقد کتاب «وجودات اهریمنی در شاهنامه» با همکاری اساتید ادبیات دانشگاه و دبیرستانهای ملایر خبر داد.

وی همچنین از همکاری در برگزاری مسابقه «حال خوش خواندن» با سایر کتابخانه های شهری ملایر خبر داد.

تاجوک افزود: بازدید گسترده مدارس و مهدهای کودک بر رونق و شور و حال هفته کتاب افزود و در این هفته شاهد بازدید اقشار مختلف از کتابخانه بودیم.

کتابدار کتابخانه شهید بهشتی همچنین حضور در مدارس و معرفی کتاب، برگزاری نمایشگاه تازه‌های کتاب، جمع‌خوانی و تقدیر از کوچکترین عضو شاهنامه خوان کتابخانه شهید بهشتی، رضا بختیاری را از دیگر برنامه‌های اجرایی در هفته کتاب امسال در کتابخانه شهید بهشتی اعلام نمود.

تعداد بازديد اين صفحه: 262