793 صالح

794 صالح

795صالح
1397/9/15 پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین انجام شد؛ برگزاری برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه عمومی فجر مسئول کتابخانه عمومی فجر صالح آباد از برگزاری برنامه‌های فرهنگی به مناسبت روز جهانی معلولین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ادارۀ‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، هاجر بیگی؛ مسئول کتابخانه عمومی فجر صالح آباد، از اجرای برنامه‌های فرهنگی به مناسبت روز جهانی معلولین در کتابخانه عمومی فجر خبر داد.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌های عمومی برای خدمات به گروه‌های مختلف جامعه، اظهارداشت: در بیانیه یونسکو درباره خدمات ویژه کتابخانه عمومی آمده است که خدمات ویژه و مواد کتابخانه‌ای باید به استفاده‌کنندگانی که به هر دلیل، نمی‌توانند از خدمات عادی کتابخانه استفاده کنند، مانند اقلیت‌های زبانی، افراد ناتوان، بیماران، یا زندانیان، ارائه شود.

بیگی بیان‌کرد: در همین راستا کتابخانه عمومی فجر صالح آباد برنامه‌های فرهنگی به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار کرد که شامل حضور در مدرسه استثنایی شکوفه‌ها و قصه‌گویی از کتاب مثل‌ها، پخش بستۀ فرهنگی به همراه اطلاع رسانی خدمات کتابخانه در بین دانش آموزان، دیدار با عضو معلول کتابخانه  با همراهی اعضا باشگاه روشنان وجمع‌خوانی کتاب برای این عضو،معرفی کتاب «فرهنگ نامه نام آوران» در جمع کودکان روستای کموش بلاغ و هم‌خوانی زندگی هلن کلر  و ..است.

تعداد بازديد اين صفحه: 235