77
1397/9/14 چهارشنبه مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خبر داد: برگزاری دومين نشست تخصصی كتاب با حضور دكتر اذكايی دومين نشست تخصصی كتاب با حضور دكتر اذكايی و محوريت معرفی كتاب «تاريخ دين پارسيان، پارتيان و ماديان باستان» برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دکتر عاطفه زارعی؛ مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان اظهار داشت: دومين نشست تخصصي كتاب با حضور دكتر اذكايي و با محوريت معرفی كتاب «تاريخ دين پارسيان، پارتيان و ماديان باستان» اثر تاماس هايد؛ از مجموعه 50 كتاب ناياب درباره فرهنگ و تاريخ ايران به زبان‌های گوناگون، برگزار می شود.

وی گفت: این نشست در روز پنج شنبه مورخ  15آذر ماه  از ساعت 9تا11 در محل سالن جلسات كتابخانه مركزي برگزار مي شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 215