اورزمان

اورزمان 1
1397/9/11 يكشنبه فریده مالمیر خبر داد: هفته‌ای شاد با کتاب در کتابخانه قهرمان پاک‌بین آورزمان مسئول کتابخانه قهرمان پاک‌بین آورزمان، از اجرای برنامه‌های متنوع در هفته کتاب در این کتابخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، فریده مالمیر؛ مسئول کتابخانه قهرمان پاک بین آورزمان، از اجرای برنامه‌های متنوع در هفته کتاب در این کتابخانه خبر داد.

مالمیر افزود: در طول سال برنامه‌های مختلفی با هدف جذب اعضاء و ترغیب بیشتر کودکان و نوجوانان به کتابخانه و مطالعه انجام می شود که در هفته کتاب این فعالیت‌ها منسجم  و گسترده تر صورت می گیرد.

مسئول کتابخانه قهرمان پاک‌بین آورزمان، در ادامه به برگزرای نشست‌های کتابخانه‌ای، نمایشگاه‌کتاب، بازدیدهای گسترده از کتابخانه، حضور در مدارس و معرفی کتاب، جمع‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی در بخش کودک به عنوان برنامه‌های این کتابخانه در هفته ای شاد با کتاب اشاره کرد.

مالمیر در ادامه گفت: کتابخانه‌های روستایی، به نوعی متولی برنامه‌های فرهنگی  در روستا هستند و اجرای برنامه‌های فرهنگی در پرورش نسلی خلاق و کتابخوان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

تعداد بازديد اين صفحه: 246