5
1397/8/28 دوشنبه سعید محبیان خبر داد: برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع فرهنگی در هفته کتاب رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان گفت: بیش از200برنامه متنوع فرهنگی درهفته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، سعید محبیان؛ رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان، در گفتگویی با اشاره به شعار هفته کتاب با عنوان « حال خوش خواندن»، بیان کرد: برنامه‌های متنوعی در شهرستان همدان برای بزرگداشت این هفته در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برگزاری 200 عنوان برنامه در هفته کتاب، اظهار کرد: برگزاری نشست کتاب‌خوان مفاخر شهرستان همدان، یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.
محبیان، به برنامه‌های دیگر این هفته از جمله برگزاری 2 مراسم آیین رونمایی کتاب اشاره داشت و گفت: برپایی مسابقات‌فرهنگی، عضویت‌رایگان، مسابقات‌کتابخوانی، بازدید مدارس، قصه گویی، شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی، نشستهای‌ کتاب‌خوان کتابخانه‌ای و مدرسه‌ای، نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و منتقدین برجسته، از دیگر برنامه‌های این هفته است.
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 157