1
1397/8/20 يكشنبه به مناسبت هفته کتاب، و کتاب‌خوانی انجام می شود؛ برپایی نشست‌های کتاب‌خوان اختصاصی مفاخر استان مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی نشست‌های کتاب‌خوان با موضوع« نشست کتابخوان اختصاصی مفاخر استان» برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دکتر عاطفه زارعی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی این اداره کل برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان با موضوعات مختلف و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است، گفت: کتاب‌خوانی سنتی دیرینه در فرهنگ ما ایرانیان بوده که افراد دور یکدیگر جمع می‌شدند و ضمن معرفی کتاب به قرائت آن میپرداختند.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: طرح، نشست کتاب‌خوان، با هدف ترویج مطالعه و کتابخوانی، به اشتراک گذاری کتاب‌های خوانده شده و معرفی کتاب‌های مفید و کاربردی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از ابتدای سال 94 طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
دکتر زارعی اضافه کرد: آشنایی عموم مردم با نحوه و چرایی مطالعه به عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ مطالعه، ایجاد احساس نیاز به مطالعه و فرهنگ‌سازی این امر، نیازسنجی ذائقه مطالعاتی عموم مردم، بهبود نگرش عموم مردم و کیفیت سبک زندگی ایشان در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی از سیاست‌های طرح کتاب‌خوان است.
وی با بیان اینکه در هفته کتاب و کتاب‌خوانی نیز نشست کتاب‌خوان با موضوع «نشست کتابخوان اختصاصی مفاخر استان» برگزار می شود، عنوان کرد: در هر شهرستان یک نشست ویژه مفاخر آن شهرستان، شامل مفاخر و مشاهیر ادبی، علمی، فرهنگی، ورزشی و ... برگزار می شود.
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان اظهار کرد: روسای ادرات شهرستان‌ها برای بهتر برگزار شدن این نشست‌ها می توانند از ظرفیت دستگاه‌های مختلف همچون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ها و ...  استفاده کنند.
تعداد بازديد اين صفحه: 165