1

2

3
1397/8/7 دوشنبه کتابدار کتابخانه عمومی دانشجو ملایر عنوان کرد: برگزاری نشست خلاقانه آموزش اوریگامی کتابدار کتابخانه عمومی دانشجو ملایر گفت: نشست خلاقانه آموزش اوریگامی در بخش کودک این کتابخانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های استان همدان، سعیده موسی زاده، کتابدار کتابخانه عمومی دانشجو ملایر، از برگزاری نشست خلاقانه آموزش اوریگامی در بخش کودک این کتابخانه خبر داد.
موسی زاده افزود: سلسله کتاب‌های اوریگامی با هدف آموزش کار با کاغذ و تا و پرورش خلاقیت‌های کودکان و نوجوانان موجود در بخش کودک کتابخانه، مارا بر آن داشت که کتاب‌ها را از جنبه تئوری به عملی تبدیل کرده و موجب هماهنگی بیشتر دست و فکر کودکان و پرورش قوه خلاقیت کودکان را فراهم کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه با برگزاری سلسله نشست های خلاق در هر هفته، علاوه بر پویایی بیشتر بخش کودک کتابخانه به هدف‌های پرورشی مدنظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور هم نائل می شویم، اظهار کرد: شوق و شور بسیار کودکان و نوجوانان در این برنامه‌ها، عامل محرکی برای اقدامات و برنامه های فرهنگی و خلاقانه در آینده است.
کتابدار کتابخانه عمومی دانشجو، همراهی با کودکان و نوجوانان را فرصتی مفید و ارزنده در پرورش نسلی خلاق و با ذهنی پویا دانست و کتابخانه‌های عمومی را در این مهم نهادی پیش رو دانست.
تعداد بازديد اين صفحه: 243