1
1397/12/21 سه‌شنبه فراخوان پیشنهاده برای پیاده‌سازی «دستورالعمل آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی» پيرو مصوبه هيات امناي نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبني بر «اجراي آمايش سرزميني كتابخانه‌هاي عمومي در تمامي استان‌ها درخواست پيشنهاده (RFP) طرح «آمايش سرزميني كتابخانه‌هاي عمومي استاني» در وب‌سايت rpm.iranpl.ir قرار گرفته است.

به گزار ش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، پيرو مصوبه هيات امناي نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تاريخ يك بهمن 1397 مبني بر «اجراي آمايش سرزميني كتابخانه‌هاي عمومي در تمامي استان‌ها تا پايان سال 1398»،  به اطلاع مي‌رساند  درخواست پيشنهاده (RFP) طرح «آمايش سرزميني كتابخانه‌هاي عمومي استاني» در وب‌سايت  rpm.iranpl.ir قرار گرفته است.

بدین منظور از دانشگاه‌ها، نهادها، موسسات و ... (اشخاص حقوقی) دعوت به عمل می آید تا پیشنهاده‌های خود را منطبق با فراخوان پیشنهاده (RFP) و با در نظر گرفتن دستورالعمل تعیی محدوده خدمت کتابخانه‌های عمومی؛ حداکثر تا تاریخ 17 فروردین سال 1398 از طریق وب‌سایت http://rpm.iranpl.ir ارسال نمایند.

قابل ذکر است: با توجه به اينكه اين طرح در هر استان به صورت مجزا و در قالب پيشنهاده‌هاي جدا انجام خواهد شد.

تعداد بازديد اين صفحه: 524