1398/12/15 پنجشنبه با همکارری انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان همدان؛ جشن درختکاری در کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد به مناسب 15 اسفند ماه جشن درختکاری با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان و مشارکت پرسنل این اداره کل در کتابخانه مرکزی همدان و با همکاری انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، همزمان با 15 اسفند ماه روز درخت کاری، پرسنل اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان و با همکاری انجمن خیرین کتابخانه ساز استان همدان نسبت به کاش چند قطعه نهال در فضای سبز کتابخانه مرکزی همدان اقدام کردند.

این اقدام هرساله در این روز انجام می‌شود و تا فضای کتابخانه‌های عمومی با طراوت‌تر با نشاط‌تر به منظور جذب هر چه بیشتر مردم انجام می‌شود.

در این مراسم هر یک از پرسنل به کاشت درخت اقدام کردند.

 [PageVisit]