1398/12/5 دوشنبه روز مهندس گرامي باد روز مهندس بر تمامي سازندگان و گشايندگان گره‌ها مبارك باد. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان همدانپنجم اسفند به احترام تولد خواجه نصیرالدین طوسی؛ ریاضیدان، منجم و معمار بزرگ ایرانی در تقویم بنام روز مهندس نام‌گذاری شده است.روز مهندس بزرگداشت همه مهندسانی است که سختی‌ها و مشقت‌های رسیدن به این جایگاه را لمس کرده‌اند. مهندسی درواقع علم خدا در طبیعت است.فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند. تنها یک مهندس است که به همه‌چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند. بنابراين جا دارد اين روز را بر همه مهندسان تبريك عرض نماييم.
 [PageVisit]