1398/12/1 پنجشنبه فرصت ارسال مقالات به همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی تمدید شد

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند با توجه به درخواست مکرر برخی از علاقه مندان و طی مشورت با کمیته علمی همایش، سایت همایش تا آخر وقت روز شنبه مورخ 98/12/3 جهت آپلود فایل مقالات باز خواهد بود. 

همچنین لازم به ذکر است  با توجه به ثبت فراداده های مقاله نیازی به نوشتن نام نویسندگان در متن اصلی مقاله نیست و لازم است مقاله اصلی بدون نام نویسندگان در سایت بارگذاری گردد. همچنین مقاله با نام نویسندگان نیز در پایان فرایند ارسال آپلود شود.

 [PageVisit]