1398/12/1 پنجشنبه فراخوان همکاری جهت برگزاری کارگاه آموزشی در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان همکاری جهت برگزاری کارگاه آموزشی در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی اهواز در بهار سال آینده در سایت رسمی همایش منتشر شد.

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند كميته آموزش همايش ملي كاركردهاي اجتماعي كتابخانه‌هاي عمومي در نظر دارد در راستاي اهداف آموزشي خود، همزمان با برگزاري همايش در اهواز، كارگاه‌هاي تخصصي در راستاي محورهاي همايش برگزار كند. لذا از متخصصان و علاقه‌مندان در اين زمينه دعوت مي‌شود با تكميل فرم زير پيشنهاد‌هاي خود را به آدرس iplaedu@gmail.com  ارسال نمايند.

جهت هرگونه سوال میتوانید با دبیرخانه همایش به شماره 9012046092 تماس حاصل فرمایید.

کاربرگ پیشنهاد كارگاه آموزشي

1-    مشخصات درخواست‌كننده

نام و نام خانوادگي درخواست كننده:              نام دانشگاه يا موسسه درخواست‌كننده:

رشته تحصيلي:                                         آدرس:

رتبه علمي:                                             شماره تماس:

 ايميل:

2-    عنوان كارگاه پيشنهادي:

3-    اهداف برگزاري:

4-    مخاطبان مورد نظر:

5-    مرتبط با كدام محور همايش است:

6-     پيش‌نياز علمي يا عملي براي شركت در دوره:

7-    مدت زمان پيشنهادي: ... ساعت

8-    منابع دوره (لطفا عنوان دقيق منابع ذكر شود):

9-       حداقل و حداكثر تعداد شركت‌كنندگان پيشنهادي:

10-   فضا و تجهيزات مورد نياز جهت برگزاري:

11-   پيش‌بيني ميزان هزينه مورد نظر جهت برگزاري دوره:

12-   مشخصات مدرس (مدرسان) يشنهادي

نام و نام خانوادگي:                                       رتبه علمي و رشته تحصيلي:

            شماره تماس:                                              ايميل:

 

علاقمندان جهت دریافت اخبار بیشتر همایش به سایت اینترنتی https://hamayesh.ipla.ir/fa/home مراجعه نمایند.
 [PageVisit]