1398/11/20 يكشنبه با هم‌انديشی در جلسۀ انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین؛ اجرای طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیازهای اجتماعات محلی شهرستان فامنین در حوزه خدمات کتابخانه‌های عمومی» رسماً آغاز شد طرح پژوهشی نيازسنجی از مردم شهرستان فامنین برای طراحی خدمات متناسب ايشان در کتابخانه‌های عمومی، با ارائۀ گزارش مرحلۀ مطالعاتی و هم‌انديشی با اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین در جلسه‌ای به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رسماً آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، جلسۀ هم‌اندیشی دربارۀ طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیازهای اجتماعات محلی شهرستان فامنین در حوزه خدمات کتابخانه‌های عمومی (اطلاع‌رسانی، آموزش، فراغت فرهنگی)»، همزمان با انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین به ریاست سید مجید شماعی، فرماندار شهرستان، و با حضور محمد جوهرچی، مدیرکل پژوهش و آموزش نهاد، عاطفه زارعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، مجری طرح، معاونان اداره‌کل، اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان و دیگر مسئولان فامنين برگزار شد.

عاطفه زارعی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان اینکه در 17 مرداد سال 97 دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور در شهرستان فامنین حضور به هم رساند، اظهار کرد: یکی از 31 منطقۀ كم‌برخوردار ايران با معرفی وزارت كشور به نهاد کتابخانه‌های عمومی، فامنین است و در سفر دبیرکل نهاد، مصوباتی به منظور کاهش محرومیت‌ها و افزایش امکانات زیرساختی و نرم افزاری حاصل شد که از جملۀ آنها، توسعه کتابخانۀ عمومی شهید مطهری، ساخت دو كتابخانۀ عمومی ديگر، تدارك برنامه‌ها و خدمات متناسب مردم فامنين است.

 وی با بیان اینکه در دفتر پژوهش و آموزش نهاد، برای طراحی بهتر اين خدمات، طرحی پژوهشی مبتنی بر شناسايی و سنجش نیازهای مردم فامنین آغاز شده است، افزود: این پژوهش به دنبال این است که خدمات کتابخانه‌های عمومی در هر سه حوزۀ آگاهی‌رسانی، آموزش و فراغت فرهنگی را، بيش از پيش، با خواست و نياز مردم و اولويت‌های زندگی آنان پيوند دهد. با این پژوهش نیازها شناخته می‌شود و امید است که در راستای برطرف کردن مشکلات و پاسخ به این نیازها و برآوردن آنها گام‌های مطلوبی برداشته شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با تأكيد بر اهميت يادگيری مادام‌العمر در كتابخانه‌ها، ادامه داد: امید است تحقیقاتی كه صورت می‌گیرد، بتواند نيازهای اطلاعاتی و آموزشی و فرهنگی مخاطبان را برآورده كند و نتایج آن برای مناطق مشابه و سایر نقاط کشور نیز به عنوان یک الگو مطرح و قابل استفاده باشد.

پژوهشی برای پاسخ خدماتی به نیاز واقعی مردم

محمد جوهرچی، مدیرکل آموزش، پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به اینکه خاستگاه و مقصد این پژوهش، ارائۀ خدماتِ مبتنی بر نياز و مطالبۀ مردم است كه نبايد محدود به بررسی و گزارش مطالعاتی بماند، اظهار کرد: در متون مرجع كتابخانۀ عمومی، سه کارویژه برای چنين کتابخانه‌هايی تعریف شده است؛ کارویژه نخست، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است و عمدتاً با تلقی معمول ما از كتابخانه سازگار است و از طریق منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه کتاب و سایر منابع اطلاعاتی صورت می‌گیرد. کارویژۀ دوم، آموزش و یا یادگیری مادام‌العمر است که بايد از آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی فراتر برود و بيشينۀ آموزش‌های مورد نياز مردم برای زندگی بهتر را تا پایان عمر به ايشان ارائه دهد. سومین کارویژۀ کتابخانه‌های عمومی، مربوط به فراغت فرهنگی و ایجاد فضاهایی برای ایجاد و تقويت ارتباط بین اقشار گوناگون مردم، به عنوان صاحبان و عاملان فرهنگ است.

جوهرچی افزود: تا کنون تمرکز اصلی در کتابخانه‌های عمومی ايران و بسياری از مناطق جهان، عمدتاً بر كارويژۀ نخست، يعنی اطلاع‌رسانی و تأمین و ارائه منابع، تمهید و تدارک خواندن، و آموزش‌ها و برنامه‌های ارتباطی با همين محوريت بوده است. اين رويكرد، علاوه بر محاسن بسيار، چندان كنشگرانه نبوده و با خواست و نياز اجتماع، پيوندی آشكار برقرار نكرده است.

وی با بیان اینکه نقش فعال کتابخانۀ عمومی زمانی جلوه‌گر است که کتابدار با تشخيص نياز كاربران، خدمات و برنامه‌هايی در پاسخ به آنها تدارك می‌كند، تصریح کرد: بر اساس ضروریات و الزامات خاص امروز جامعۀ ایرانی، مقتضی است که به هر سه کارویژۀ کتابخانه‌های عمومی توجه شود و همۀ این موارد با نياز مردم نسبتی وثيق بیابد، چنان که مردم احساس کنند کتابخانۀ عمومی می‌تواند در تأمین بخشی از خواست‌ها و نیاز آنان، بر اساس آنچه در چارچوبش می‌گنجد، تأثیر گذار باشد و مردم هر منطقه را متناسب با مقتضیات آن جامعه، در زندگی بهتر ياری كند.

 مدیرکل آموزش و پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: از همین رو، با وجود آنکه کتابخانه‌های عمومی کشور همچون بسياری از بخش‌ها در تنگنای بودجه‌ای و اعتباری برای گذران امور جاری به سر می‌برد و در همان کارویژۀ نخست نيز با دشواری مسیر معمول را طی می‌کند، از كنشگری و تدبير آتی بازنمانده، نمی‌تواند در نقطۀ فعلی متوقف شود و  به افق‌های پيش رو نگاه نکنند و تمهیدات لازم را نیندیشند.

جوهرچی خاطرنشان کرد: از همین جهت است که ما علاوه بر آنچه در مسیر جاری تلاش می‌کنیم که خدمت‌ها را حفظ کنیم و حتی گسترش دهيم، به این امید هستیم که خدمات خود را چه در کارویژه اول و چه در دو بخش دیگر، بر خواست و نیاز مردم مبتنی کنیم و ارتقايی در خورِ شأن ايشان پديد آوريم.

وی با تأکید بر اینکه خواست مردم به چند طریق به دست می‌آید گفت: نخستین مسیر، شهودی است و از مشاهده و استنتاج کتابداران، مسؤولان کتابخانه‌ها، انجمن‌های شهرستان و استان كسب می‌شود. اما برخی از خواسته‌ها، اظهار نمی‌شوند و علاوه بر آن، گاهی خواسته‌ها با نیاز نیز تطابق ندارد. اگر خواست با نیاز تطابق داشته باشد، نیازهای اظهار شده است اما همچنان نيازهایی که احساس می‌شوند و اظهار نمی‌شوند، نيازهای مقايسه‌ای و رقابتی و نهايتاً نيازهای هنجاری بايد به تجميع شود و راه به ارائۀ خدمت و بهبود وضعيت مردم بگشايد.

جوهرچی با اشاره به اینکه همه این موارد باعث شد که در اجتماعات محلی فامنین متمرکز شویم و طرحی پژوهشی برای تدارك خدمات بهينه در آن تعریف کنیم افزود: هدف از این طرح این است که نیازهای مردم فامنین را شناسایی و سپس تأمین این نیازها را به خدمت کتابخانه‌ای در هر سه کار ویژه تعریف شده کتابخانه‌ها ترجمه کنیم.

وی تصریح کرد: به این منظور، فراخوانی را منتشر کردیم و علاقه‌مند بودیم که از پژوهشگران بومی همدان و فامنین استفاده کنیم که بتوانند پیمایش اجتماعی را انجام داده و با به دست آوردن نیازها، آنها را به خدمت کتابخانه‌ای ترجمه کنند، اما امکان همکاری با پژوهشگر بومی فراهم نشد. پس با يكی از پژوهشگران برگزيده در طرحی ديگر، دکتر سجاد یاهک (از دانش‌آموختگان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران) به توافق رسیدیم و اينك، مطالعۀ مقدماتی و مردم‌نگاری این طرح به انجام رسيده و کار نیازسنجی در حوزه‌های نیازهای هنجاری، احساس‌شده، اظهار شده و مقایسه‌ای، با هم‌انديشی در اين جلسه و ياری پيوستۀ مردم و دلسوزان منطقه، ادامه خواهد يافت.

جوهرچی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که پیامد خواندن و مطالعه کردن را در جامعه رصد کنیم خاطرنشان کرد: حتماً به‌تجربه و تأمل بشر، خواندن عواید ماندگاری برای مردم به دنبال دارد، اما می‌خواهیم مردم و مسئولان به حقيقت احساس کنند و دريابند که از مسير خواندن و کتابخانه‌های عمومی، حل مشکلات آنان تسهيل می‌شود؛ و اين مقصود، نيازمند طراحی با مشاركت خبرگان محلی، گام‌های اجرایی و هم‌افزايی در سیاست‌های منطقه‌ای مسؤولان است.

وی با اشاره به اینکه همکاری  همه بخش‌ها می‌تواند در انجام هرچه مطلوب‌تر این پژوهش و نتایج آن مؤثر باشد گفت: قطعاً این انتظارات در اندازه نقش و توان کتابخانه‌های عمومی خواهد بود.

یک تیم 10 نفره پژوهش را انجام می‌دهند

سجاد یاهک، مجری علمی طرح، نیز با اشاره به اینکه معیار گزينش منطقه و دالّ این پژوهش، محرومیت شهرستان فامنین بود اظهار کرد:  هرچند این طرح در ابتدا برای کتابخانه‌های عمومی و مخاطبان آن، برنامه‌ریزی شد، اما بر اساس مشورتی که با نهاد کتابخانه‌های عمومی صورت گرفت، بنا شد دیگر فضاهای اجتماعی و فرهنگی را نیز سنجش و بررسی کنیم تا به آنچه در این شهرستان رخ می‌دهد پی ببریم؛ و خوشبختانه به یافته‌های خوبی رسیده‌ایم.

مجری طرح با بیان اینکه کار از تیرماه آغاز و مطالعات مقدماتی مفهومی و نظری و مردم‌نگاری آن انجام شده تصریح کرد: در گروه پژوهشی، 10 متخصص مردم‌نگاری، جامعه‌شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، آمارسنجی و روش‌سنجی همکاری می‌کنند و علاوه بر نيازسنجی، بر واكاوی آسیب‌های اجتماعی منطقه و نيازهای برآمده از آن نيز تأمل ويژه خواهند كرد.

ياهك با  اشاره به اینکه در اجرای این طرح پژوهشی چهار هدف مهم دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد:  اولین هدف ما به دست آوردن تصوير و تصوری کلی از وضعیت شهرستان است به طوری که به نیم‌رخ جمعیتشناختی محل، شامل شاخصهاي جمعیتی، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تنوع زیرقومیتی (تیره‌ها و طوایف)، آیینی-مذهبی، زبانی، آموزشی و ... دست یابیم. هدف دوم، شناسایی وضعیت کتابخانه‌های موجود (سه کتابخانۀ روستایی  و یک کتابخانۀ شهری) به لحاظ بررسی آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تقویت این کتابخانه‌هاست. هدف سوم، بررسی زمينه‌های آموزش غيرآكادميك و اوقات فراغت بود که ذیل کارویژه‌های تعریف شده برای کتابخانه‌های عمومی قرار می‌گیرد. و سرانجام، هدف نهایی ابتناي خدمات کتابخانه بر راهبرد نيازمبنا و پیشنهاد خدمات متناسب و راهکارهاي اجرایی و ارزیابی برای حل مشکلات مردم است که در ظرفيت کتابخانه‌های عمومی جای داشته باشد.

یاهک  تصریح کرد:

وی با بیان اینکه مرحل اول طرح، مردم نگاری است ادامه داد: این مرحله در تابستان انجام شده و گزارش آن به طور مفصل نوشته شده است.

 مجری طرح با بیان اینکه مرحله دوم اجرای طرح، شامل پیمایش و مصاحبۀ عميق است، خاطرنشان کرد: ما سعی خواهیم کرد با حوزه‌های دیگر شهرستان از جمله نيروی انتظامی، بسيج، بهزيستی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، كميتۀ امداد، فرهنگ و ارشاد و سایر دستگاه‌ها تعامل مناسب برقرار كنيم و يافته‌های طرح را برای هم‌افزايی در اختيار ايشان نيز قرار دهیم. در اين مسير، برای مصاحبه با همۀ اين مسئولان گفتگو می‌كنيم و برای پيمايش، از مهمترین نهاد کشور در اين حيطه (ایسپا) ياری خواهيم گرفت. با مصاحبه، بر كاستی‌ها و تنگناها و حفره‌های پیمایش غلبه می‌كنيم و پاسخ‌های خود را درمی‌یابیم.

استخراج 31محور از مسائل اجتماعی فامنین

در ادامۀ جلسه، یوسف سرافراز انسان‌شناس و مردم‌نگار طرح نيز با ارائۀ گزارشی اظهار کرد: با مردم‌نگاری در فامنين، 31 محور از مسائل اجتماعی شهرستان استخراج شده که شامل اوقات فراغت، مسائل اجتماعی، شکاف‌ها، مراکز فرهنگی و آموزشی است. وی با بیان اینکه گام دوم مردم‌نگاری در اسفند انجام می‌شود افزود: هدف این است که به جای اینکه از منابع بيرونی بگوییم مشکل این منطقه چیست، از درون مردم نيازها و مشکلات را بشنويم و ثبت كنيم.

وی با بیان اینکه شناخت خواست و مشکل و كاستی فرهنگی جز با حضور در میدان حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: باید خواسته‌های مردم را از دل آنان بیرون کشید و حتی پاسخ و راه‌حل را از ايشان جست. در برخی مواقع شاهد هستیم که راهکار را خود مردم با توجه به شناخت روحیات شهرستان به نحو بهتری ارائه می‌دهند.

فرهنگ کتابخوانی خانوادگی ترویج شود

روح‌الله حسینی‌شاخص، فرمانده سپاه شهرستان فامنین، نیز در این جلسه از آمادگی بسيج و این سازمان مردمی برای مشارکت در اجرای هرچه بهتر طرح خبر داد و گفت: یکی از آسیب‌های کتابخانه‌ها این است که از کتاب‌های ما به‌خوبی استقبال نمی‌شود؛ به طوری‌که کتاب‌ها خاک می‌خورند. باید فرهنگ کتاب‌خوانی خانوادگی بیش از پیش ترویج شود و بسيج در اين حيطه، طرح‌هايی را در شهر و روستا اجرا كرده و برای طرح‌های تخصصی نيز مهيای همكاری و خدمت‌گزاری است.

کمبود سالن مطالعه برای دانش آموزان

علی ‌رضایی‌جاودان، رئیس شورای اسلامی شهر فامنین، با بیان اینکه مشارکت جوانان بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: زیرساخت‌های ما اندک است و يكی از آنها، قرائت‌خانه‌ای است كه برای دانش‌آموزان پشت کنکور، بدون محدوديت زمانی، تدارك خدمت كند.

رئیس شورای اسلامی شهر فامنین  با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی کنکوری‌ها و جوانان، سالن مطالعه و كمبود کتاب كمك‌درسی و خواندنی به‌روز است، خاطرنشان کرد: امروز علاقۀ کودکان به فعالیت‌هایي فراتر از كتاب، مشابه آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان يا برخی برنامه‌های كتابخانۀ عمومی می‌بينيم بیشتر است چرا که با مسائل عينی و قابل لمسی چون نمايش و سفالگری مواجه هستند و فرهنگ و هنر را در فراغت می‌بینند و حس می‌کنند لذا وجود کتاب با تصویرگری مناسب و برنامه‌های مكمل برای این سنین از اهمیت والایی برخوردار است.

رضایی جاودان با بیان اینکه نوعاً معایب ما نداشتن افراد بومی در این پژوهش‌هاست خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه طرح تفضیلی شهر فامنین ارائه شده، اما هنوز مشاور به محل مراجعه نکرده است؛ در حالی که باید  به طور دائم حضور داشته باشند.

فامنین در متن جشنواره‌های فرهنگی قرار گیرد

محمدمهدی کلهری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان فامنین، با بیان اینکه ارشاد متولی فرهنگ و هنر حرفه‌ای است اظهار کرد:  ارشاد برآیندمحور است، نه فرايندمحور پس از محصولات ادارات دیگر را استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرستان فامنین باید در جریانات جدی فرهنگی و هنری به‌ویژه جشنواره‌های ملّی قرار بگیرد افزود: این اتفاق برای شهرستان تازه‌تأسیس فامنین بسیار حیاتی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان فامنین، با اشاره به تجربۀ برگزاری کلاس نوشتن برای نوجوانان با حضور روان‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی، بر رويكرد تعاملی تصریح کرد: در این کلاس‌ها ایده‌هایی را كه به دست می‌آید بررسی می‌کنیم و به مسير فرايند حل معضل رهنمون می‌كنيم؛ چرا که هیچ‌کس به اندازۀ نوجوانان نمی‌دانند که مشکلاتشان چیست.

مهدی شکری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنین، با بیان اینکه دلیل اصلی نبود کتاب‌های کمک‌درسی تغییرات مداوم کتاب‌های درسی توسط آموزش و پرورش است، ادامه داد:  بنابراین نیاز است که کتابخانه‌ها به‌صورت مداوم کتاب‌ها را به‌روزرسانی کنند چرا که هرچند دانش‌آموزان از مطالعه کتاب‌های غیردرسی فاصله گرفته‌اند، وجود کتاب‌های کمک‌آموزشی ايتدائاً کمک می‌کند که آنان برای برآوردن اين نياز به كتابخانۀ عمومی بيايند، دسترسی عادلانه‌ای برای رقابت پيدا كنند و چه‌بسا به مطالعۀ کتاب‌های دیگر نیز بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه قبل از مقطع دیپلم، کتاب‌های درسی ما فرهنگ تحقیق و پژوهش را ترویج نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: ما به وسع خود برنامه‌هایی برای هفته پژوهش و هفته کتاب ترتیب می‌دهیم تا دانش آموزان با تحقیق و پژوهش آشنا شوند اما کتابخانه‌های عمومی نیز می‌توانند برای رفع اين كاستی آموزش، برنامه‌هایی در این راستا تعریف و اجرا كنند.

کتابخانه شهید مطهری فامنین، کتابخانه برتر استانی است

حسن عرفانی‌مقدم، معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، اظهار کرد: طرح، علاوه بر كاستی‌ها، بايد به نقاط قوت هم توجه كند و خواست و نياز را از تجارب پيشين نيز كسب نمايد. کتابخانۀ عمومی مطهری فامنین، یکی از کتابخانه‌های برتر کشوری است كه در یک سال گذشته روندی صعودی هم پیش گرفته است. وی با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی و مهارتی که در یک سال و نیم گذشته در این کتابخانه برگزار شده برای همه اقشار مردم بوده است افزود: همچنین بانک اطلاعات کاملی  از مراجعه‌کنندگان تهیه شده و برای مجريان، منبعی ارزشمند است.

عرفانی‌مقدم با اشاره به اینکه با تکمیل پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان فامنین، همۀ روستاهای بالای 1500 نفری شهرستان دارای کتابخانۀ عمومی خواهند شد، ادامه داد: از این پس باید به دنبال ایجاد کتابخانه سیار در روستاهای زیر یک هزار و 500 نفر جمعیت برویم.

افزایش قیمت کتاب باعث رونق کتابخانه‌های عمومی می‌شود

احمد حیدری، معاون فرماندار شهرستان فامنین، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت كاغذ و چاپ، خرید کتاب در سبد خانوار کمتر شده و همين امر، فرصتی است تا مردم را بیشتر به کتابخانه رفتن ترغيب کند. وی با اشاره به اینکه باید کمک کنیم که حوزه نفوذ کتاب در مناطق روستایی توسعه یابد، افزود: منطقه فامنین ظرفیت بسیار بالایی دارد و شخصیت‌های بزرگی در این منطقه رشد کردند.

معاون فرماندار فامنین با اشاره به اینکه تنوع کتاب و به‌روز بودن آن بسیار مهم است افزود: اطلاعاتی که ما در رسانه به مردم ارائه می‌کنیم کامل و جامع نیست و باید جامعه به سمت کتاب سوق یابد و اين طرح، می‌تواند تنوع را بر نياز مردم بنا كند.

اجرای 735 برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین

روح الله رسولی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین، با بیان اینکه «ما تنها به کتاب بسنده نکرده‌ایم» تصریح کرد: برنامه یک‌ساله برای کتابخانه‌های شهرستان تدوین شده است، به طوری که برگزاری 760 برنامه فرهنگی را در سال 98 پیش بینی كرده بوديم و تا کنون 735 برنامه که  بخش عمده آن برای کودکان تعریف شده، اجرا شده است. به‌علاوه، سعی کرده‌ایم کتابخانه به محلی برای آموزش مسائل زندگی، راهكارهای خودشكوفايی و غنی كردن اوقات فراغت تبدیل شود و در روستاها نیز آموزش بانوان روستایی با کمک فنی و حرفه‌ای در حال انجام است.

معرفی کتاب در افزایش امانت کتاب مؤثر است

معصومه جلیلی، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فامنین، نیز با بیان اینکه معرفی كتاب در رونق و استقبال از آن بسيار مؤثر است، خاطرنشان كرد: هر کتابی که معرفی می کنیم، همه نسخه‌های آن کتاب به امانت می‌رود. برگزار كردن نشست‌های کتاب‌خوان در کتابخانه‌ها، در آشنایی مردم با کتاب بسیار تأثير دارد.

وی با بیان اینکه غنی‌سازی منابع و به روزرسانی مراجع بسیار مهم است درخواست كرد: کانون پرورش فکری را در تأمین منابع، به‌ويژه آثار مرجع یاری دهید.

کتاب‌های دانشگاه خاک گرفته است

علیرضا همایون‌فر، مسئول دانشگاه پیام نور فامنین، با بیان اینکه بر کتاب‌های ما در دانشگاه خاک بی‌توجهی نشسته و کسی ‌آنها را نمی‌خواند اظهار کرد: سطح فرهنگ کتاب‌خوانی جامعه باید ارتقا یابد و در حالی که  دانشجو اجازه ندارد خارج از زمان دانشگاه در کتابخانۀ دانشگاه بنشیند، كتابخانۀ عمومی می‌تواند راهگشا و معين مهمی باشد.

وی با بیان اینکه کتابخوانی بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، ريشۀ بسياری از مشکلات جامعه ما را در ندانستن و جهل مركب دانست و افزود: کتابخوانی باید در سطح خانواده‌ها توسعه یابد اما ابتدا باید مشکلات مالی حل شود و زنجيره‌ای چاره‌جويی شود تا اوقات فراغت سالم حاصل آید.

با نسل جدید کنار بیاییم

سیدمجید شماعی، فرماندار شهرستان فامنین، در پایان این نشست با بیان اینکه اکثریت مردم پیش از انقلاب دچار محرومیت بودند خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اکثریت مردم محلی از اعراب در امکانات و ردیف بودجه‌های کشور نداشتند و تنها چند درصد شهرها و روستاها از امکانات اولیه زندگی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه از آب لوله‌کشی، فاضلاب، تأسیسات زیربنایی و پل در روستاها خبری نبود گفت: عامه مردم مهم نبودند بلکه خواص مورد توجه قرار می‌گرفتند و مثل امروز خرید خودرو، رفتن به سفر و ... برای همه امکان نداشت و حتی تلفن یک کالای لوکس به حساب می‌آمد. انقلاب، افق خواست و نياز و آرمان مردم را ارتقا داده است و برآوردن آن، همتی والا و در خور انقلاب و مجاهده می‌طلبد.

فرماندار فامنین در ادامه اظهار کرد: ما در شهرستان دو  کتابخانه در حال ساخت داریم که کتابخانۀ ماماهان تا اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می‌رسد. شماعی با بیان اینکه در صورت تکمیل این پروژه‌ها 60 درصد جمعیت ما کتابخانه‌دار می‌شوند افزود: سالن‌های مطالعه و نمايش و همايش نیز در کتابخانه‌های ماماهان و شهید مطهری فامنین در حال احداث است و با اين روند، فامنين در دسترس‌پذيری بالاتر از بسياری مناطق خواهد بود و خدمات و برنامه‌های كتابخانۀ عمومی را می‌تواند در سطح گسترده‌ای پشتيبانی و اجرا كند.

وی با بیان اینکه جامعه‌ اگر رشد کند، آن را از مسير و مجرای فرهنگ محقق می‌كند تصریح کرد: ما باید با نسل جدید کنار بیاییم و نمی‌توانیم بگوییم که گوشی تلفن همراه با کنار بگذارد و کتاب به دست بگیرد بلکه باید از همین طریق او را با مطالعه آشنا کنیم.

فرماندار فامنین با بیان اینکه با یک اقدام درست و به کارگیری یک متخصص روان‌شناسی در كتابداری شهرستان، 900 نفر عضو بانو به اعضای کتابخانه شهید مطهری افزوده شده ادامه داد:  همچنین 30 خانم به روش نوین تئاتر با زندگی آشنا می‌شوند.

شماعی در ادامه با بیان اینکه جناب آقای مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، فردی فرهیخته و با تجربه هستند که به شهرستان فامنین توجه ویژه‌ای دارند اظهار کرد: در دوره مدیریت فعلی نهاد کتابخانه‌ها و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، توجه به شهرستان‌های دیگر به‌جز مرکز استان نیز افزایش یافته است؛ در حالی که برخی از مدیران گمان می‌کنند که باید تنها به مرکز توجه کنند.

شماعی در ادامه با بیان اینکه اشتراکات زیادی بین مردم این شهرستان وجود دارد تصریح کرد: اگرچه فامنین از نظر زیرساخت‌ها کنار شهرستان‌های کمتر توسعه یافته قرار می‌گیرد  اما مشارکت مردم در امور مختلف فرهنگی و مذهبی بسیار بالاست و مراسم ما همواره با شکوه برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه دو حوزه علمیه در شهرستان فعالیت می‌کند ادامه داد: روحانیون در روستاها مستقر هستند و می‌توان از از ظرفیت روحانیت و حوزه استفاده کنیم چرا که مردم از این قشر حرف‌شنوی دارند. در جريان سنجش نياز و طراحی خدمات و برنامه‌ها نيز نبايد از ارزش‌های منطقه و مردم، غفلت كرد.

فرماندار فامنین با بیان اینکه کتابخانه اعتمادی بین مردم ایجاد کرده که بانوان می‌توانند به‌راحتی تردد کنند گفت: روش کتابخوانی می تواند مختلف باشد و ما باید بیشتر تلاش را بر روی بخش کودک و نوجوان متمرکز كنيم. شماعی با بیان اینکه در مدارس سواد زندگی نمی‌آموزیم، بنابراین  دانش آموزان از کتاب زده می‎‌شوند اظهار کرد:  از آنجا که با فقر سواد رسانه‌ای مواجه هستیم، فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است و كتابخانه می‌تواند با آموزش اين سواد، فرصتی بزرگ پيش روی مردم و جامعه بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ اثری چون کتاب در دانش انسان تأثیر‌گذار نیست افزود: تلاش همه ما این باشد که در راه درك و ارتقا، واقع‌بين و صبور و باحوصله باشيم، حداكثر و سقف دانستن را هدف نگيريم، بلكه اگر مردم به کتاب نگاهی هم بیندازند و اگر در هر خانواده یکی از اعضا را کتاب‌خوان کنیم، گام‌به‌گام به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شویم. فرماندار شهرستان فامنین تصریح کرد: انسان کتابخوان، توانمند و آگاه و دانا خواهد شد، فريب نمی‌خورد و دچار خودفريبی و توهم هم نمی‌شود و متوجه خواهد بود که از دانش کامل برخوردار نیست؛ و همين، او را به بيشتر دانستن نيازمند می‌كند و راهی كتابخانه خواهد كرد.

 [PageVisit]