1398/11/6 يكشنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی همدان در هفته نخست بهمن‌ماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان همدان در هفته اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

همدان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهر دمق شهرستان رزن

کلاس قرآن کریم

۵ تا ۱۰ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) شهر مهاجران شهرستان بهار

کارگاه کاردستی

۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدرضا فاضلیان شهر ازندریان شهرستان ملایر

نشست کتاب خوان

۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میر شاهولد روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر

کلاس روخوانی قرآن کریم

۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهر دمق شهرستان رزن

کلاس آموزش کلاس صرف و نحو

۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ شهاب الدین مصطفوی شهر جوزان شهرستان ملایر

مسابقه قصه گویی

۵ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی برادران شهید مؤمنی روستای طجر سامن شهرستان ملایر

کارگاه ساخت کاردستی

۵ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی روستای قایش شهرستان رزن

جمع خوانی

۵ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام صادق (ع) روستای بابانظر شهرستان رزن

قصه گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۵ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی فرهنگ روستای حسین آباد شهرستان بهار

کلاس آموزش قرآن کریم

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی الوند روستای بهادربیگ شهرستان بهار

کلاس آموزش قرآن کریم

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی (ع) روستای زاغه شهرستان بهار

نشست کتاب خوان

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرلالجین شهرستان بهار

کلاس کاردستی

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله میرزا طاهر ربانی شاهنجرانی روستای شاهنجرین شهرستان درگزین

نشست بلند خوانی کتاب «قصه های شیرین قابوس نامه»

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی کریم خان زند روستای پیروز شهرستان ملایر

شاهنامه خوانی

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پرفسور راستان روستای حسین آباد ناظم شهرستان ملایر

قصه گویی

۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری فامنین

قصه گویی با موضوع «حضرت فاطمه زهرا (س)»

۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دانش روستای تجرک شهرستان فامنین

کلاس نقاشی

۵ بهمن  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولایت ملایر

نشست کانون ادبی «نویسنده شو» ویژه کودکان و نوجوانان

۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) شهر اسلامشهر آق گل شهرستان ملایر

کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ویژه بانوان

۶ بهمن ساعت  ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم نقی زاده روستای دستجرد شهرستان بهار

نشست کتاب خوان

۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا قروه درگزین

نشست سیر مطالعاتی

۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر فامنین

نشست کتاب خوان

۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کریم خان زند روستای پیروز شهرستان ملایر

قصه گویی

۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای گمنام رزن

نشست معرفی کتاب

۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) روستای حسین آباد شاملو شهرستان ملایر

نشست کتاب خوان

۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی روستای قایش شهرستان رزن

نشست کتاب خوان

۶ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرلالجین شهرستان بهار

قصه گویی

۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرلالجین شهرستان بهار

کارگاه آموزش نقاشی

۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه دهخدا قروه درگزین

کلاس خوشنویسی

۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید بهشتی ملایر

کلاس خوشنویسی

۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولایت ملایر

کلاس «آسیب شناسی اجتماعی» ویژه دختران

۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه دهخدا قروه درگزین

نشست معرفی کتاب

۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله محقق روستای اصله شهرستان فامنین

نشست کتاب خوان

۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حسین آزموده شهر زنگنه شهرستان ملایر

جمع خوانی ویژه شهادت حضرت فاطمه(س)

۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدرضا فاضلیان شهر ازندریان شهرستان ملایر

نشست روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میرزا طاهر ربانی شاهنجرانی روستای شاهنجرین شهرستان درگزین

مسابقه نقاشی با موضوع سردار دلها

۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میر شاهولد روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر

قصه گویی

۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میرزا طاهر ربانی شاهنجرانی روستای شاهنجرین شهرستان درگزین

کارگاه آموزشی تغذیه سالم با همکاری خانه بهداشت شاهنجرین

۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ شهاب الدین مصطفوی شهر جوزان شهرستان ملایر

کلاس آشنایی با کتاب های مرجع و شیوه استفاده از آن

۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله شیخ شهاب الدین مصطفوی شهر جوزان شهرستان ملایر

جمع خوانی کتاب «بوی دست های تو»

۷ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی روستای قایش شهرستان رزن

مسابقه نقاشی

۷ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام صادق (ع) روستای بابانظر شهرستان رزن

مسابقه نقاشی

۷ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی پورسینا روستای پرلوک شهرستان بهار

کلاس نقاشی

۷ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی کریم خان زند روستای پیروز شهرستان ملایر

کلاس قرآن کریم

۷ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی الوند روستای بهادربیگ شهرستان بهار

کلاس آموزش قرآن کریم

۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنجنامه روستای حسام آباد شهرستان بهار

جمع خوانی کتاب

۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری فامنین

نشست آشنایی با حضرت زهرا(س)

۷ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی دانش روستای تجرک شهرستان فامنین

شاهنامه خوانی

۷ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله حائری شهر کرفس شهرستان درگزین

جمع خوانی

۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار

شاهنامه خوانی

۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی برادران شهید مؤمنی روستای طجر سامن شهرستان ملایر

قصه گویی

۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولایت ملایر

نمایشنامه خوانی

۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله محقق روستای اصله شهرستان فامنین

کلاس آموزش نقاشی

۸ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) شهر اسلامشهر آق گل شهرستان ملایر

نشست کتاب خوان

۸ بهمن ساعت  ۱۰

کتابخانه عمومی فجر شهر صالح آباد شهرستان بهار

قصه گویی

۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم نقی زاده روستای دستجرد شهرستان بهار

جمع خوانی

۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدرضا فاضلیان شهر ازندریان شهرستان ملایر

مسابقه کاردستی

۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاحسینقلی شوندی رزن

کارگاه مهارت های زندگی ویژه بانوان

۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهر دمق شهرستان رزن

جمع خوانی

۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی (ع) روستای زاغه شهرستان بهار

جمع خوانی

۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کریم خان زند روستای پیروز شهرستان ملایر

جمع خوانی

۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پرفسور راستان روستای حسین آباد ناظم شهرستان ملایر

اجرای طرح با هم خواندن

۸ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام صادق (ع) روستای بابانظر شهرستان رزن

نشست کتاب خوان

۸ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی علامه دهخدا قروه درگزین

مثنوی خوانی

۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر فامنین

مسابقه حروف چینی کلمات با موضوع حضرت زهرا (س)

۸ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ولایت ملایر

قصه گویی ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) روستای حسین آباد شاملو شهرستان ملایر

قصه گویی

۱۰ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی الوند روستای بهادربیگ شهرستان بهار

کلاس نقاشی

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجنامه روستای حسام آباد شهرستان بهار

کلاس آموزش حفظ قرآن کریم

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حسین آزموده شهر زنگنه شهرستان ملایر

کارگاه تهیه روزنامه دیواری

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدرضا فاضلیان شهر ازندریان شهرستان ملایر

مسابقه انشاء نویسی

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میر شاهولد روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر

نشست کتاب خوان

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاحسینقلی شوندی رزن

کلاس طراحی ویژه بزرگسالان

۱۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) شهر اسلامشهر آق گل شهرستان ملایر

مسابقه هایکو به مناسب شهادت حضرت فاطمه(س)

۱۰ بهمن ساعت  ۱۱

 [PageVisit]