1398/10/24 سه‌شنبه مسئول کتابخانه شهید حبیب مظاهری مریانج: مسابقه‌سلام سردار در کتابخانه شهید مظاهری مریانج آغاز شد مسئول کتابخانه شهید حبیب مظاهری مریانج گفت: به مناسبت پاسداشت مقام شهدا و به ویژه سپهبد شهید،حاج قاسم سلیمانی، در این کتابخانه مسابقه‌ای با عنوان سلام سردار که شامل دلنوشته‌ای به حاج قاسم می باشد در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، عمران قربانی، مسئول کتابخانه شهید حبیب مظاهری مریانج اظهار کرد: شرکت در این مسابقه هیچ محدودیت سنی ندارد و همه اعضای کتابخانه می‌توانند دلنوشته‌های خود را تحویل کتابخانه دهند.

وی افزود: همچنین پس از اتمام مسابقه به چندین نفر از این شرکت کنندگان که دلنوشته آنها به لحاظ ادبی و محتوایی غنی باشد، هدیه فرهنگی اهدا خواهد شد.

مسئول کتابخانه شهید حبیب مظاهری مریانج تصریح کرد: شهر مریانج یکی از شهرهای شاخصی است که شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.

ما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم

وان هم به سه چیز کم بها خواسته ایم

گر دوست همان کند که ما خواسته ایم

ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم...

 [PageVisit]