1398/10/11 چهارشنبه رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند خرید بیش از 30 میلیون ریال منابع اطلاعاتی ویژه کتابخانه‌های عمومی نهاوند رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نهاوند گفت: در راستای حمایت از کتابفروشی‌های شهرستان نهاوند توسط اداره کتابخانه‌های عمومی صورت پذیرفت بیش از 50 جلد کتاب به مبلغ 30 میلیون ریال برای کتابخانه های عمومی این شهرستان خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، میلاد امینیان؛ رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند اظهار کرد: خرید سی میلیون ریال کتاب برای کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند با هدف تزریق کتب جدید به کتابخانه‌ها و حمایت مالی از کتابفروشی‌های بومی این شهرستان صورت پذیرفت.

وی افزود: خرید کتب جدید در راستای تامین نیاز مخاطبان کتابخانه‌های عمومی شهرستان از طریق کتابداران انتخاب و با تایید نهاد کتابخانه‌ها در حال توزیع  میان کتابخانه‌های عمومی شهرستان است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند  با اشاره به خرید کتاب از کتابفروشی‌های بومی شهرستان تصریح کرد: در راستای اعتلای رشد فرهنگی شهر،این اقدامات نتایج و اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.

 [PageVisit]