1398/10/11 چهارشنبه رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر خبر داد: خرید بیش از شصت میلیون ریال منابع جدید و اهدا به کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر گفت: بیش از شصت میلیون ریال منابع جدید خریداری به کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، سید مهدی آخشیک رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملایر از خرید و اهدای منابع جدید به کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: به منظور  افزایش رغبت مخاطبان و مراجعان و به روز رسانی منابع کتابخانه‌های عمومی  و  مساعدت و همکاری با کتابفروشی‌های بومی سطح شهر این اداره ضمن نظرخواهی عمومی از کتابداران کتابخانههای عمومی اقدام به تهیه لیستی از کتب مورد تقاضای ایشان و اعضای کتابخانه‌های عمومی کرد که با هزینه ای بالغ بر شصت میلیون ریال اجرایی د و در اختیار کتابخانه های عمومی قرار گرفت.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر نیاز سنجی و توجه به مخاطب را یکی از راههای تکریم مراجع کنندگان به کتابخانه های عمومی دانست و افزود: با توجه به نیاز مخاطبان و منابع مورد تقاضای ایشان کتابخانه‌ها گامی در جهت توسعه فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه خواهند برداشت.

 [PageVisit]