1398/10/11 چهارشنبه بازدید متولیان آموزش و پرورش شهرستان رزن از کتابخانه عمومی شهیدان گمنام رئیس آموزش و پرورش شهرستان رزن به همراه معاونین و معلمان نهضت سوادآموزی از کتابخانه عمومی شهدای گمنام شهرستان رزن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استان همدان ، رئیس آموزش و پرورش شهرستان رزن به همراه معاونین و مربیان نهضت سوادآموزی از کتابخانه عمومی شهدای گمنام بازدید کردند. در این دیدار در باره ترغیب بیشتر فرهنگیان و دانش آموزان برای استفاده  از کتابخانه عمومی با رئیس اداره کتابخانه عمومی بحث و گفت و گو صورت گرفت.

علی اصغر توکلی تبار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رزن در این دیدار اظهار کرد: توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد مراکز مطالعاتی و اطلاعاتی برای کسب آگاهی مردم در یک جامعه می‌تواند نشانه‌ای از رشد فکری و فرهنگی مردم آن جامعه باشد.

علی عباسی محبوب، رئیس آموزش و پرورش شهرستان رزن پس از بازدید از قسمت‌های مختلف کتابخانه عمومی شهیدان گمنام گفت: در جلسه شورای مدیران مدارس مقرر خواهد شد که مدیران و معلمان توجه بیشتری به کتابخانه‌های عمومی داشته باشند و از دانش آموزان خواسته شود که در تمامی کارهای درسی خود از کتابخانه به عنوان مرجعی مطمئن بازدید و استفاده نمایند.

وی افزود: باید در جهت بالا بردن آگاهی و اطلاعات دانش آموزان آن‌ها را به سمت کتاب و کتابخوانی سوق دهیم.

همچنین رئیس آموزش و پرورش شهرستان رزن  قول مساعدت داد که در زمینه پیشرفت کتابخانه همکاری لازم را به عمل آورد و با ارسال بخشنامه به تمام مدارس جهت بازدید از کتابخانه و اجرای برنامه نشست کتابخوانی در مدارس اعلام آمادگی کرد.

عباسی‌محبوب تأکید کرد: جامعه‌ای موفق می‌شود و به کمال و سعادت خواهد رسید که مطالعه و کتابخوانی در آن به صورت یک عادت همانند کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود.

پریسا نقوی، مسئول کتابخانه عمومی شهدای گمنام شهرستان رزن نیز در این دیدار بر ایجاد ارتباطات و تعاملات بیشتر بین دو نهاد کتابخانه عمومی و آموزش و پرورش به عنوان دو مجموعه فرهنگی که می‌توانند در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه نقش بسزایی داشته باشند؛ تأکید کرد.

 [PageVisit]