1398/8/25 شنبه کلاس آموزشی پدافند غیر عامل با رویکرود شناسایی تهدیدات فضای سایبری برگزار شد کلاس آموزشی آشنایی با پدافند غیر عامل با رویکرد شناسایی تهدیدات و فرصت‌های فضای سایبری برگزار شد. مدرس این دوره آموزشی مهندس محمد سلیمی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و کارشناس مسؤول فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، کلاس آموزشی آشنایی با پدافند غیر عامل با رویکرد شناسایی تهدیدات و فرصت‌های فضای سایبری  با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و مدیریت بحران شهرداری همدان برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی مهندس محمد سلیمی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و کارشناس مسؤول فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان بود.

در این دوره آموزشی 80  دانش اموزه دوره متوسط از مدارس همدان حضور داشتند و به مواردی چون تهدیدهای فضای سایبری، مفاهیم پدافندغیرعامل و فرصت‌های فضای سایبری پرداخته شد.

 [PageVisit]