1398/9/10 يكشنبه دریافت مجوز وزارت علوم و اخذ تاییدیه از ISC برای همایش

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران موفق به اخذ مجوز برگزاری همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی در سطح "ملی" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

همچنین با کمال مسرت به اطلاع علاقه مندان میرساند مراحل ثبت همایش در پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به اتمام رسیده و مقالات همایش از امتیاز ISC برخوردار خواهند بود.

گفتنی است آی اس سی ، پایگاه استنادی جهان اسلام می باشد که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز پایه ریزی گردید و تا به امروز مجلات چاپ شده در کشور های اسلامی را که بامعیارها و استانداردهای علمی تعریف شده برای این موسسه منطبق باشند در خود ایندکس می کند. این پایگاه مجلات و دانشگاه های موجود در کشورهای اسلامی را ارزشگذاری و رتبه بندی می کند. در حال حاضر بیش از 57 کشور در این پایگاه مشارکت دارند و بعد از ISI  و SCOPUS سومین نظام استنادی دنیا محسوب می شود.

 [PageVisit]