1398/9/9 شنبه مسئول کتابخانه پروفسور راستان حسین آباد ناظم: یک هفته با طعم کتاب در کتابخانه پرفسور راستان مسئول کتابخانه پروفسور راستان حسین آباد ناظم شهرستان ملایر گفت: به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار یک هفته با طعم کتاب در کتابخانه پرفسور راستان سپری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، زهرا میرزایی مسئول کتابخانه پروفسور راستان حسین آباد ناظم از برگزاری هفته‌ای پرشور در این کتابخانه به مناسبت بیست و هفتمین دوره کتاب، کتابخوانی و کتابدار  خبر داد.

وی اظهار کرد: در بیست و هفتمین دوره هفته کتاب با همکاری اعضای کتابخانه به اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی در کتابخانه اقدام شد که از آن جمله می‌توان به برگزاری مسابقه نویسندگان کوچک، پانتومیم کتاب، مسابقه خلاصه نویسی، نشست‌های کتابخوان و نشست نمایشنامه خوانی در کنار بازدیدهای مدارس از کتابخانه اشاره کرد.

مسئول کتابخانه پروفسور راستان از هفته کتاب به عنوان فرصتی برای تبلیغ هر چه بیشتر کتاب و کتابخانه در فضای فرهنگی جامعه یاد کرد  و افزود: در بین تمام روزمرگی‌های اجتماعی کتاب عاملی برای افزایش آگاهی و دانایی در کنار شکوفایی و تعالی معنوی است که در هفته کتاب فرصتی برای اندیشیدن به این مقوله اثرگذار برای همگان فراهم می‌شود.

 [PageVisit]