1398/8/28 سه‌شنبه رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان رزن خبر داد: عیادت از کودکان بستری در بیمارستان به مناسبت هفته کتاب رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان رزن گفت: به مناسبت هفته کتاب از کودکان بستری شده در بیمارستان عیادت به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی با شعار حال خوش خواندن رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان رزن به همراه مهدیه صادقی، کارشناس فرهنگی از کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر شهرستان  رزن عیادت کردند.

 علی اصغر توکلی تبار رئیس اداره کتابخانههای عمومی  شهرستان رزن اظهار کرد: در این مراسم  به کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر شهرستان یک جلد کتاب نیز اهد ا شد.

وی افزود: هدف از این دیدار ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین کودکان است.

 [PageVisit]