1398/9/3 يكشنبه به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابداری؛ نخستین دوره مسابقات معرفی سه‌دقیقه‌ای کتاب برگزار می‌شود نخستین دوره مسابقات معرفی سه‌دقیقه‌ای کتاب روز دوشنبه چهارم آذرماه در کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دکتر عاطفه زارعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان اظهار کرد: به مناسبت بیست و هفتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار با همکاری جهاد دانشگاهی همدان مسابقه معرفی سه‌دقیقه‌ای کتاب طراحی و برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه با حضور اعضای فعال کتابخانه‌ها و کتابداران برگزار می‌شود افزود: این مسابقه توسط اساتید برجسته دانشگاهی مورد داوری قرارگرفته و از افراد برگزیده تقدیر به عمل می‌آید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تصریح کرد: مسابقه معرفی سه‌دقیقه‌ای کتاب بستری برای کمک بـه رشد و تقویت مهارت‌های ارتباطی، بیانی و ایده پردازی در کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی استان است و می‌تواند به معرفی بیشتر کتاب‌های خوب و درنتیجه ارتقای سطح مطالعه در بین جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: به چهار نفر از منتخبین (3 نفر به انتخاب داوران و یک نفر به انتخاب حضار) هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

این مسابقه روز دوشنبه چهارم آذرماه ساعت 9 صبح در کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان واقع در اعتمادیه بلوار بهارستان برگزار می‌شود.

 [PageVisit]