1398/9/3 يكشنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی همدان در هفته نخست آذرماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان همدان در هفته اول آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

همدان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس آموزش قرآن کریم

۲ تا ۷ آذر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی مرکزی همدان

قصه گویی + شعرخوانی

۲ آذر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
روستای بابانظر شهرستان رزن

نشست معرفی کتاب «هدهد سفید»

۲ آذر  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی
روستای قایش شهرستان رزن

جمع ‌خوانی

۲ آذر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی
روستای قایش شهرستان رزن

جمع خوانی

۲ آذر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی مرکزی همدان

جمع خوانی

۳ آذر  ساعت ۸

کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
روستای بابانظر شهرستان رزن

جمع خوانی

۳ آذر  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس تدبر در قرآن کریم

۳ آذر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرکزی همدان

جمع خوانی

۴ آذر  ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس تدبر در قرآن کریم

۴ آذر  ساعت ۸

کتابخانه عمومی فرهنگیان همدان

جمع خوانی

۴ آذر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی
روستای قایش شهرستان رزن

قصه گویی

۴ آذر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
روستای بابانظر شهرستان رزن

قصه گویی

۴ آذر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

نشست انجمن ادبیِ کتابخانه

۴ آذر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

کارگاه نوشتن خلاق

۵ آذر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی
روستای قایش شهرستان رزن

نشست معرفی کتاب

۵ آذر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرکزی همدان

کلاس آشنایی با کتاب های مرجع

۶ آذر  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

قصه گویی +‌ کلاس نقاشی

۶ آذر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

نشست کتاب خوان

۶ آذر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان

۷ آذر  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

جلسه باشگاه کتابخوانی

۷ آذر  ساعت  ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان

شاهنامه خوانی ویژه کودکان و نوجوانان

۷ آذر  ساعت ۱۱

 [PageVisit]