1398/8/14 سه‌شنبه مسئول کتابخانه عمومی دانش: دانش آموزان ابتدایی شهید چمران از کتابخانه دانش بازدید کردند مسئول کتابخانه عمومی دانش از بازدید دانش آموزان همزمان با 13 آبان از کتابخانه دانش روستای تجرک شهرستان فامنین خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان همدان، مهدی امانی؛ مسئول کتابخانه عمومی دانش تجرک اظهار کرد: به مناسبت 13 آبان، دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید چمران روستای تجرک از کتابخانه دانش بازدید کردند و با خدمات کتابخانه آشنا شدند.

وی ادامه داد: در ادامه بازدید دانش آموزان در مسابقه نقاشی که به مناسبت 13  آبان ترتیب داده شده بود شرکت کردند.

 [PageVisit]