1398/8/11 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی همدان در هفته دوم آبان‌ماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان همدان در هفته دوم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

همدان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی گنج نامه
 روستای حسام آباد شهرستان بهار

جمع خوانی

۱۱ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پورسینا
روستای پرلوک شهرستان بهار

قصه‌ گویی

۱۱ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ
 روستای حسین ‌آباد شهرستان بهار

کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۱۱ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار

شاهنامه‌ خوانی

۱۳ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنج نامه
 روستای حسام آباد شهرستان بهار

کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۱۳ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پورسینا
روستای پرلوک شهرستان بهار

جمع خوانی

۱۳ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی الوند
 روستای بهادربیگ شهرستان بهار

جمع خوانی

۱۳ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فجر
شهر صالح آباد شهرستان بهار

قصه‌ گویی

۱۴ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار

جمع خوانی کتاب «زندگینامه امام دوازدهم(عج)»

۱۶ آبان

کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار

مسابقه نقاشی

۱۶ آبان

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
 شهر لالجین شهرستان بهار

جمع خوانی

۱۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پورسینا
روستای پرلوک شهرستان بهار

کلاس نقاشی

۱۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی الوند
 روستای بهادربیگ شهرستان بهار

کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۱۶ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی حکمت
 روستای حسین ‌آباد آشوری شهرستان بهار

مسابقه نقاشی
 

۱۶ آبان

 [PageVisit]