1398/8/9 پنجشنبه کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع)خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره خانواده با موضوع آسیب‌های اجتماعی برای نوجوانان کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) گفت: کارگاه آموزشی مشاوره خانواده با موضوع آسیب‌های اجتماعی در کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهرستان نهاوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، محمد کاظم زمانی‌فرد، کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) اظهار کرد: کارگاه آموزشی مشاوره خانواده با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سالن مرجع این کتابخانه برای افراد 10 تا20 سال برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آسیبهای اجتماعی رایج در جامعه، چگونگی استفاده صحیح از اینترنت، چگونگی قدرت نه گفتن به دوستان و آشنایان که آنها را دعوت به مسائل غیر اخلاقی می‌کنند وچگونگی پر کردن اوقات فراغت و بیکاری با سرگرمی‌های درست و مفید برای نوجوانان و جوانان تشریح شد.

کتابدار کتابخانه امیرالمومنین(ع) تصریح کرد: برگزاری این چنین کارگاه‌ها د این مکان‌ها باعث افزایش عضو، آشنایی والدین و نوجوانان با محیط کتابخانه و آشنایی کودکان و نوجوانان با آسیب‌های اجتماعی رایج در جامعه می‌شوند.

 [PageVisit]