1398/8/1 چهارشنبه مسئول کتابخانه عمومی آیت الله محقق شهرستان فامنین: نشست کتابخوان کتابخانه‌ای در کتابخانه آیت‌الله محققی برگزار شد مسئول کتابخانه عمومی آیت الله محقق شهرستان فامنین از برگزاری نشست کتابخوان در این کتابخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان همدان،حمید کریمی؛ مسئول کتابخانه آیت الله محقق روستای اصله اظهار کرد: با آغاز سالتحصیلی جدید و مراجعه تعداد زیادی از دانش آموزان به کتابخانه نشست کتابخوان با حضور پرشور اعضا با معرفی کتاب‌های ویژه دانش آموزان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این نشست کتاب "ابن سینا، شهریار پزشکان"، نوشته  آشیا خان توسط علیرضا محققی، "دانشنامه مصور پرندگان" اثر دیوید برنی  توسط محمد محققی، "سه قصه"، نوشته امبرتو اکو توسط وحید بیگلری، "یوهان گوتنبرگ و اختراع دستگاه چاپ"، نوشته کی ملکیسیدک توسط علیرضا نظری، "365آزمایش علمی درباره ستاره شناسی و ..."،  توسط محمد کریمی، "قصه‌های خوب برای بچههای خوب"، اثر مهدی آذریزدی و کتابهای شکوفه، توسط امین کریمی ارائه شد.

 [PageVisit]