1398/7/13 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی همدان در هفته سوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی استان همدان در هفته سوم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

همدان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس آموزش قرآن کریم

۱۳ تا ۱۸ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس روانخوانی قرآن کریم

۱۳ تا ۱۸ مهر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
 شهر لالجین شهرستان بهار

مسابقه ساخت روزنامه دیواری به مناسبت روز نیروی انتظامی

۱۳ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی
 شهر لالجین شهرستان بهار

نشست معرفی کتاب «فرهنگ مشاغل»

۱۳ مهر  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی موعود(عج)
روستای لامیان شهرستان تویسرکان

جمع خوانی ویژه کودکان به مناسبت روز کودک

۱۳ مهر  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی فجر

شهر صالح‌ آباد شهرستان بهار

کارگاه قصه ‌گویی ویژه کودکان به مناسبت روز کودک

۱۴ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله فاضلیان
شهر ازندریان شهرستان ملایر

کارگاه نمایشنامه خوانی ویژه کودکان

۱۴ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

شهر اسلامشهر آق ‌گل شهرستان ملایر

جمع خوانی کتاب «آنجا که حق پیروز است»

۱۴ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا
شهر قروه درگزین شهرستان درگزین

کارگاه آموزشی «تربیت فرزند»

۱۴ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی‌(ع)
 روستای زاغه شهرستان بهار

جمع خوانی

۱۴ مهر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

نشست انجمن ادبیِ کتابخانه

۱۴ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدنی تویسرکان

کارگاه قصه گویی به مناسبت روز کودک

۱۴ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فجر

شهر صالح ‌آباد شهرستان بهار

کارگاه آموزش نقاشی ویژه کودکان به مناسبت روز کودک

۱۴ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حکمت
 روستای حسین‌آباد آشوری شهرستان بهار

جمع خوانی به مناسبت روز بزرگداشت سلمان فارسی

۱۴ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع)
 شهر مهاجران شهرستان بهار

ویژه برنامه بزرگداشت روز نیروی انتظامی
 

۱۵ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

شهر اسلامشهر آق ‌گل شهرستان ملایر

نشست کانون مطالعاتی «نهال و شاخه نبات»

۱۵ مهر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی  امام صادق(ع)
روستای بابانظر شهرستان رزن

نشست معرفی کتاب «هدهد سفید» (جلد ۴)

۱۵ مهر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید ستار ابراهیمی
روستای قایش شهرستان رزن

کارگاه ساخت روزنامه دیواری

۱۵ مهر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید مدنی تویسرکان

شاهنامه خوانی

۱۵ مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی رضی‌الدین آرتیمانی
شهرستان تویسرکان

نشست حلقه مطالعاتی با محوریت کتاب «چگونگی تربیت فرزندان»

۱۵ مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی رضی‌الدین آرتیمانی
شهرستان تویسرکان

نشست سیر مطالعاتی از آثار شهید مطهری

۱۵ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بامداد
شهر فرسفج شهرستان تویسرکان

کارگاه ساخت روزنامه دیواری

۱۵ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی عترت تویسرکان

جمع خوانی

۱۵  مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع)
 شهر مهاجران شهرستان بهار

کارگاه نقاشی خلاقانه
 

۱۶ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله فاضلیان
شهر ازندریان شهرستان ملایر

کلاس داستان ‌نویسی

۱۶ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی عترت
شهر تویسرکان شهرستان تویسرکان

کارگاه روانشناسی کودک ویژه مادران اعضای کتابخانه

۱۶ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر

شهر صالح ‌آباد شهرستان بهار

کارگاه خوشنویسی

۱۶ مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مدنی تویسرکان

مسابقه جدول ویژه روز کودک

۱۶ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه دهخدا
شهر قروه درگزین شهرستان درگزین

مثنوی خوانی

۱۶ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حکمت
 روستای حسین‌آباد آشوری شهرستان بهار

مسابقه نقاشی به مناسبت روز کودک

۱۶ مهر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عترت تویسرکان

کارگاه اجرای بازی ‌های گروهی

۱۷ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی عترت تویسرکان

کارگاه روانشناسیِ کودک ویژه مادران اعضای کتابخانه

۱۷ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

شهر اسلامشهر آق‌ گل شهرستان ملایر

کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ویژه زنان خانه ‌دار

۱۷ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رضی‌الدین آرتیمانی
شهرستان تویسرکان

کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

۱۷ مهر  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کارگاه آموزش قرآن کریم

۱۷ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله فاضلیان
شهر ازندریان شهرستان ملایر

قصه‌گویی ویژه کودکان

به مناسبت روز کودک

۱۸ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

شهر اسلامشهر آق‌گل شهرستان ملایر

کلاس آموزش تجوید قرآن کریم
 ویژه زنان خانه‌ دار

۱۸ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رضی‌الدین آرتیمانی
شهرستان تویسرکان

نشست نقد و بررسی کتاب «لهوف»

۱۸ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله ربانی
روستیای شاهنجرین شهرستان درگزین

کلاس تدبری در قرآن کریم ویژه بانوان خانه دار

۱۸ مهر  ساعت ۱۰

کتابخانه آیت الله حائری
شهر کرفس شهرستان درگزین

جمع خوانی ویژه کودکان

۱۸ مهر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه دهخدا
شهر قروه درگزین شهرستان درگزین

نشست کانون ادبیِ کتابخانه

۱۸ مهر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح
شهر دمق شهرستان رزن

کلاس تدبری در قرآن کریم

۱۸ مهر  ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

شهر اسلامشهر آق‌گل شهرستان ملایر

کارگاه آموزش نقاشی و کاردستی با وسایل دور ریختنی ویژه کودکان

۱۸ مهر  ساعت  ۱۰

 
تعداد بازديد اين صفحه: 53