1

2
1398/3/19 يكشنبه استاندار همدان از کتابخانه مرکزی همدان دیدار کرد استاندار همدان به همراه معاون عمرانی و شهردار همدان از کتابخانه مرکزی همدان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، مهندس سید سعید شاهرخی به همراه مهندس محمودرضا عراقی، معاون امور عمرانی، مهندس عباس صوفی شهردار همدان مهمدی کیوان کاظمی مستقیم مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان از کتابخانه مرکزی به میزبانی دکتر عاطفه زارعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان بازدید کردند.

در این بازدید امور عمرانی مربوط به کتابخانه مرکزی همدان موردبحث و بررسی قرار گرفت.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 92