معرفی استان

شرايط عضويت
- عضويت در كتابخانه  منوط به احراز شرايط زير است:
 الف: تكميل برگ در خواست
 ب :  پرداخت حق عضويت سالانه
 ج : ارائه شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر
  د :  يك قطعه عكس

- اعضاي كتابخانه موظفند هرگونه تغيير نشاني محل سكونت يا كار را به كتابخانه  اطلاع دهند.

- تعيين مبلغ حق عضويت و جريمه دير كرد با انجمن كتابخانه عمومي هر شهر است.

- مسئول كتابخانه مجاز است افرادي را كه خدمات برجسته اي براي كتابخانه انجام مي دهند به مدت يكسال به عضويت افتخاري  كتابخانه بپذيرد.

- مدت اعتبار كارت يك سال از تاريخ صدور است.

- كارت عضويت كتابخانه غير قابل انتقال است.

- اعضاي كتابخانه ملزم به رعايت سكوت و نظم كتابخانه هستند و در صورت عدم رعايت مقررات ،مسئول كتابخانه مي تواند كارت عضويت ايشان را لغو نمايد.

 

نشانی: همدان – بلوار شهید چیت سازیان - بلوار قلم - ساختمان کتابخانه مرکزی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان تلفن: 32672018 (081) دورنگار: 32671108 (081) « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2019 www.iranpl.ir. All rights reserved.