متون عمومي
نشانی پست الکترونیک مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان : zarei@hamadanpl.ir
شماره تماس مستقیم دفتر 08132644142 و  داخلی 202
نشانی: همدان – بلوار شهید چیت سازیان - بلوار قلم - ساختمان کتابخانه مرکزی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان تلفن: 32672018 (081) دورنگار: 32671108 (081) « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2019 www.iranpl.ir. All rights reserved.