سه‌شنبه 9 شهريور 1389 مصاحبه با خير كتابخانه ساز همداني
كتابخانه هاي مشاركتي حاصل تعامل دو سويه نهاد و مردم است پيشبرد برنامه هاي حوزه كتاب و كتابخواني در گرو همكاري و تعامل دو جانبه مردم و نهادهاي ذي ربط است . ساخت كتابخانه هاي مشاركتي توسط نيكو كاران از جمله نتايج اين تعامل دو سويه است .
به گزارش روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، نقي اميني راد ، نيكو كار دستجردي با حضور در غرفه نهاد گفت : كتابخانه مرحوم " صفر علي نقي زاده " به عنوان اولين كتابخانه روستاي دستجرد از استان همدان به شمار
 مي آيد ،كه اين نيكوكار در ادامه افزود : هزينه ساخت اين براساس وصيت نامه صفر علي نقي زاده ،‌با فروش اموال اين مرحوم ، پرداخت شد و تنها خريد زمين اين كتابخانه بر عهده من بوده است .
اميني راد كه 11 سال به عنوان مدير در يكي از مدارس روستاي دستجرد مشغول فعاليت است ،‌ افزود : اين كتابخانه با توجه به نياز مردم اين روستا و به منظور اشاعه فرهنگ كتابخواني ايجاد شده است و در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد .
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 251